Home

Cod cpv 79132000 8

Tags: 79132000-8, 79000000-4, Românã, ro, Cod, CPV, 2008, TED, Europa, EU « CPV Cod 79131000-1 - Servicii de documentare CPV Cod 79132100-9 - Servicii de certificare a semnăturii electronice Cod CPV: 79132000-8 - Servicii de certificare: Descriere scurta: Denumire contract: Servicii de Implementare și certificare a Sistemelor de Management al Mediului în conformitate cu prevederile ISO14001:2015 pentru activitatea principală CAEN: 8411 Servicii de Administrație Publică Generală și pentru alte activități secundare Data. Coduri CPV: 79132000-8 - Servicii de certificare. Textul licitatiei II.1) Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu: Serviciu de certificare utilizat pentru a securiza mai multe subdomenii ale unui domeniu (Certificat SSL Wildcard) Numar de referinta:A1_RO11054545_2021_5531 ( A1-PPAAS var.19.04.2021) SNTFC 32/2021 II.1.2) Cod CPV principal: 79132000-8.

Cod CPV: 79132000-8 - Servicii de certificare SYSWIN SOLUTIONS SRL dorește să achiziționeze în cadrul proiectului PRIAMM Platformă inovativă pentru aplicații M2M versatile servicii de sprijinire a inovării - certificare, auditare ISOꓽ Certificare/supraveghere anuală (I,II) ISO 900 cod CPV: 79132000-8 Servicii de certificare (Rev.2) Solicitare clarificari 1 Comunicarea locului de examinare al sudorilor (dacă poate fi in situ, la atelierele companiei) Răspuns 1 Examinarea sudorilor va avea loc in locatia CMEB din adresa Sos. Oltenitei nr. 181- incinta Danubiana, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov Solicitare clarificari Codul CPV: 79132000-8 - Servicii de certificare . Perioada de valabilitate a ofertelor: -60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Termenul de plata -60 de zile de la primirea facturii. Obiectivul achizitiei directe: incheierea unui contract de achizitie publica . Durata contract de. Cod CPV : 79132000-8, servicii de certificare (rev. 2) 04.05.2018. 11.05.2018 : 10. Achiziţie directă: furnizare butelii cu gaz propan. Tip contract : produse Cod CPV : 44612100-4, butelii cu gaz (rev. 2) 24.04.2018. 04.05.201 Serviços de certificação (79132000-8) 03000000-1 - Produtos da agricultura, da pesca, da silvicultura e afins 09000000-3 - Produtos petrolíferos, combustíveis, electricidade e outras fontes de energi

Słownik kodów CPV to podstawowe narzędzie dla instytucji organizujących zamówienia publiczne. Zobacz przykładowe przetargi dla kodu CPV 79132000-8: Usługi uwierzytelniani Cod CPV: 79132000-8 Autoritarea Contractantă: I.P. AGENŢIA SERVICII PUBLICE Procedura achiziţiei: Licitaţie publică Licitaţia Nr. 17/04988 din 09 februarie 2018 ora 14:00 Nr. BAP 4 din 12 ianuarie 2018 Data deschiderii: 09 februarie 2018 ora 14:0 Tagi: 79132000-8, 79000000-4, Polski, pl, Kod, CPV, 2008, TED, Europa, EU Na stronach serwisu skatalogowaliśmy wszystkie kody w słowniku CPV zgodnie z obowiązującą klasyfikacją europejską. Udostępniamy najważniejsze informacja takie jak kod i opis CPV przydatne w postępowaniu przetargowym, zapytaniach o cenę oraz w zamówieniach.

Cod CPV : 79132000-8 Servicii de certificare (Rev.2) 07.11.2011 15,00. Contract atribuit. 83. Achiziţie directă servicii de dirigentie de santier Tip contract : Servicii Cod CPV : 71520000-9 servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2) 04.11.2011 12,00 . Anulată: 82. Achiziţie directă : Tâmplărie PVC cu geam termopa COD CPV:79132000-8 - Servicii de certificare (Rev.2) VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:2.021.760,00 RON 3. Verif.CEa subsist. Struct.: Infra., Energie și Control - Comandă și Semnalizare terestră, modernizate în cadrul proiect. de reabilit. a tronson. Sighișoara - Simeria, în vederea obț Elaborare protocol de validare pentru studiu de compatibilitate leachables echipament de unica folosinta produs diluent pentru vaccin gripa COD CPV . 79132000-8 . poz. 23879. Informatii generale. Denumirea serviciilor ce fac obiectul achizitiei. Servicii de recertificare sistem de management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate in muncă conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si migrație la SR ISO 45001:2018 Calitate-Mediu-SSO la şi -Lot 1 şi Lot 2, cod CPV 79132000-8, s-au solicitat: -anularea deciziei transmisă prin adresa nr. /10.12.2010 privind comunicarea rezultatului proceduri pentru Lotul 2, prin care este declarată câştigătoare SC SRL; -reluarea procedurii de atribuire. În baza documentelor depuse de părţi

Textul licitatiei ui domeniu (Certificat SSL Wildcard) Numar de referinta:A1_RO11054545_2020_5385 ( A1-PPAAS var.17.03.2020) SNTFC 11/2020 II.1.2) Cod CPV principal: 79132000-8 Servicii de certificare (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II II.1.4) Descriere succinta: Serviciu de certificare utilizat pentru a securiza mai multe subdomenii ale. Code CPV 79132000-8 Certification services, Current CPV codes Classification Gaeilge, Tree and search CPV. Kody klasyfikacji CPV. cpv.klasyfikacje.eu. Dzisiaj jest: Wtorek, 25 maja 2021. CPV classification codes » CPV Gaeilge » Group 79000000-4 » Code CPV 79132000-8 - Certification services. CPV cod Română. Ofertantii vor transmite ofertele pe email la adresa ioana.neag@nord-vest.ro, și/sau le vor încărca în SEAP cu denumirea Servicii recertificare 9001/14001 ADR N-V cu cod cpv 79132000-8. Ofertele financiare se intocmesc în lei cu și fără tva al calitatii conform ISO 9001:2015 79132000-8 3.000,00 2.521,01 negociere iul aug offline 15 colectare si transport deseuri menajere 90512000-9 301.385,00 253.264,71 procedur

Servicii de certificare - Cod CPV 79132000-

  1. C.N. Loteria Română S.A. organizează procedura de achiziție publică - procedura simplificată proprie, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de recertificare a sistemului de management integrat al calității conform SR EN ISO 9001:2015 și al securității informației conform SR EN ISO 27001:2018 cod CPV - 79132000-8 Servicii de certificare
  2. 2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judetean Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, cod 700035, municipiul Iasi, telefon 0?32-235100-477, fax 0232-210336, e-mail: achizitii.publice(&,icc.ro; 3. Denumirea serviciilor: Servicii din categoria celor incluse in Anexa 2 din Legea nr. 98/2016; 4. Cod CPV: 79132000-8 Servicii de recertificare 5
  3. cod CPV: 79132000-8 Servicii de certificare Obiectul contractului 1. 2. 3. Denumire contract. Actualizare SR EN ISO 9001 :2008 conform Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a cerintelor de calitatea a datelor aeronautice informatiilor aeronautice pentru Cerul unic European Tipul contractului: Servici
  4. Centrul de inovare și imaginație civică; Dezbateri publice consultarea cetațenilor; Newsletter Primăria Cluj-Napoca; Cetățeni de onoare ai municipiului Cluj-Napoca; Sugestii și reclamații aplicatia MyCluj; Bugetare participativă decide proiectele orașului; Live webcam Mihai Viteazu, Avram Ianc

Licitatia.ro - Servicii de implementare i certificare a ..

Licitatia.ro - Serviciu de certificare utilizat pentru a ..

79132000-8 - Servicii de certificare Textul licitatiei n cadrul M.A.I. pentru serviciile de urgenta si de servicii de instruire personal în domeniul managementului calitatii în proiectul Management performant si unitar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru serviciile de urgenta - cod SIPOCA 52 Textul licitatiei nia S.A. -Sediu Executiv cod CPV 79132000-8. II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor Servicii 27 - Alte servicii Locul principal de prestare: S.C.E. OLTENIA S.A. Codul NUTS: RO412 - Gorj In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt cod si denumire CPV: 79132000-8 - Servicii de certificare (Rev.2) Cantitate Solicitata: 1 Ofertata: I Descriere: Servicii audit supraveghere anul I in conformitate cu ISO 9001:2015 si ISO/IEC 27001:2018 TOTAL cod DA26888031 / 24.11.2020 08:40 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24.11.2020 15:43 Valoare de vanzare: 4.050,00 RON Pagina Cod si denumire CPV principal 79132000-8 - Servicii de certificare (Rev.2) Cod si denumire CPV secundar. Tip procedura Cumparare directa Tipul contractului Contract de achizitii publice Responsabil achizitie iordana hudisteanu Valoarea estimata RON (fara TVA) 8.000,00 Valoarea estimata.

Anunț - Achiziția serviciilor de sprijinire a inovării

Moldova, jud. Bacau , cod CPV 79132000-8 Servicii de certificare (Rev.2) DETALII TEHNICE : se vor efectua servicii pentru actualizare, certificare si supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu, în conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 si ISO 14001 :2015, conform Caiet de sarcini anexat Cod CPV Val.estimata fara TVA (RON) Val.estimata fara TVA (Euro medie 2014) Euro = 4,4446 lei Procedura aplicata Data estimata pentru inceperea procedurii estimata pentru finalizarea procedurii Persoana 79132000-8 183,000 41174. Cod CPV: 79132000-8 8. Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire 8.1. Participantul poate solicita clarificări asupra documentelor de atribuire prin intermediul SIA RSAP, iar autoritatea contractantă va răspunde la rîndul său prin același mijloc, la orice cerere.

Cod CPV 79132000-8 Metoda de achizitie este achizitia directa , cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piatä, în conformitate cu art. 7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. l. Sursa de finantare este bugetul de stat. 2. Limba de redactare a otèrtei este limba românä. 3. Termenul de valabilitate a ofertei : 30. Cod CPV: 79132000-8 Servicii de certificare (Rev.2) Descrierea contractului: Servicii organism de certificare, acreditat RENAR pentru: - certificare proceduri de sudare conform SR EN ISO 15614-1 : 2017 - 3 buc; - certificări sudori conform SR EN ISO 9606-1 : 2017 - 12 buc Cod si denumire CPV: 79132000-8 Servicii de certificare (Rev.2) Finantare prin fonduri comunitare: Nu Tip de contract: Sen.'icii Stare: Oferta acceptata Autoritatea contractanta Denumire: DIRECTIA GENERA-A IMPOZITE TAXE LOCALE SECTOR CUI: 41585182 Adresa: Strada: Sfânta Vineri, Nr. 32, Sector. 3, Judet: Bucuresti COD Cod CPV estimata fara estimata cu conform adresei pentru derularea pentru contractului de procedurii de aplicarea procedurii de Crt. 55.02.01 79132000-8 Servicii de certificare 55.02.01 58.15.01 34980000-0 Bilete de transoort 58.15.01 55100000-1 Servicii hotelier

cod cpv 72910000-2 72910000-2 90900000-6 71317210-8 72260000-5 79713000-5 79132000-8 30125100-2, 192113-6 30197600-2 30190000-7 39800000-0 30200000-1 3910000 09132000-3 134200 34300000-0 0112000-3 45212 22820000-4 44921100-3 valoarea estimatÅ lei, fara tva 9.408 16.800 45.000 6.600 1.200 1.200 3.160 13.386 17.238 806 6.452 16.129 8.065 3.22 Cod CPV 15000000-8 15000000-8 15000000-8 15000000-8 15000000-8 15000000-8 15000000-8 15000000-8 60170000-0 15000000-8 09100000-0 Valoarea estimata Lei, fara TVA 79132000-8 50750000-7 71631000-0 75111200-9 50313000-2 50314000-9 50800000-3 79132100-9 72512000-7 79530000-8 45259300-0 45259300-0 50511000-0 79824000- calităţii, cod CPV 79132000-8, cu data de iniţiere 17.09.2013, organizată de Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie Ana Aslan, cu sediul în str. Căldăruşani nr. 9, sector 1, Bucureşti, contestatoarea a solicitat anularea rezultatului procedurii şi demararea unei cereri de oferte (cod CPV: 79132000-8 - Servicii de certificare) Cerinţe minime obligatorii solicitate de autoritatea contractantă Precizările ofertantului. INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA. prin obtinerea recertificarii pe standardele ISO 9001 si ISO 270001 Coduri CPV adoptate prin Regulamentul (CE) nr. 213/2008. 22400000-4. Timbre, carnete de cecuri, bancnote, acţiuni, materiale publicitare, cataloage şi manuale. 79130000-4. Servicii de documentare şi de certificare juridică. 79132000-8

1 1 7 0 1 8 2 & Extrageri 05-08-2021. 3 8 9 6 1 1 & Extrageri 05-08-2021. 2 3 7 0 3 9. ACASA; despre noi. Legislatie. ORDONANTA DE URGENTA nr. 42 din 7 octombrie 2015; integrat al calității conform SR EN ISO 9001:2015 și al securității informației conform SR EN ISO 27001:2018 cod CPV - 79132000-8 Servicii de certificare.. Cod unic achizitie Denumire achizitie Ofertant Valoare (lei) Cod si denumire CPV Data finalizare 1 DA27688338 AAADHP7B535/AAB Stampile pentru SRSU RO 3428800 Romarnia COM SRL 126,05 30192153-8 - Stampile cu text (Rev.2) 79132000-8 - Servicii de certificare (Rev.2) 31.03.2021 15:13 10 DA2767622 Cod CPV Valoarea estimată Lei fără TVA Sursa de finanțare Data estimată pentru inițiere Data 30199770-8 1,00 Bugetul ARACIS 04-Jan-21 31-Dec-21 44 Servicii certificare marcă 79132000-8 10.000,00 Bugetul ARACIS 21-Apr-21 31-Iul-21 Vizat, Întocmit,. COD CPV 72910000-2 72910000-2 72910000-2 90900000-6 79713000-5 79132000-8 30125100-2, 192113 30197600-2 30190000-7 39800000-0 30200000-1 VALOAREA ESTIMATÄ FARA TVA 1.428 16.800 41.000 1.200 3.160 13.386 17.238 806 6.452 82.000 8.065 3.226 1.613 1.763 SURSA DE FINANTARE buget de stat buget de stat buget de stat buget de stat de stat b de sta Cod CPV 30197000-6 30197620-8 22852000-7 44617000-8 39831240-0 65000000-3 65000000-3 09000000-3 30237000-9 34300000-0 34320000-6 31625300-6 60000000-8 64210000-1 64110000-0 66510000-8 50323000-5 50320000-4 30233132-5 79132000-8 79530000-8 30199700-7 50324100-3 39294100-0 39294100-0 39294100-0 39294100-0 80530000-8 65000000-3 79211000-6 71317100.

Ofertantii vor transmite ofertele pe email la adresa ioana.neag@nord-vest.ro, și/sau le vor încărca în SEAP cu denumirea Servicii recertificare 9001/14001 ADR N-V cu cod cpv 79132000-8. Ofertele financiare se intocmesc în lei cu și fără tva. Limba de redactare a ofertei este limba romana Cod CPV 30125100-2 30192700-8 39800000-0 09130000-9 33 140000-3 33141580-9 34913000-0 30125000-1 30237000-9 34300000-0 31680000-6 44411000-4 44316510-6 PS-SEAP SCN 1058085 din 08.11.2019 PS-SF.AP SCN1059599 din 29.11.2019 Valoarea estimata Lei, fara TVA 30,000 21,000 6,904 10.000 135,000 200 135,000 39,354 81.314 41 ,840 40,252 26,360 8.092 01 Cod CPV 79980000 80530000- 8 79132000 -8 79111000 -5 90923000 -3 8 71621000- 7 45441000 -o UM. val val val val val val val val val TOTA VALOARE TOTALA TOTALA ESTIMAT PROCE ESTIMATA A DURA FARA TVA FARA TVA DE AN 2016 -LEI- 8.000 50.000 14.000 27.000 1.000 6.000 20.000 3.000 64.500 462.000 AN 2016 -EURO- 1.777,7

Servicii de certificare a sistemului de management al

SURSA: SEAP. (www.e-licitatie.ro). Intra in contul tau INFO CENTRUM pentru informatii suplimentare privind procedura (Despre organizator, Cum sa aplici, Acces la caiet de sarcini) Servicii de evaluare de competente si formare profesionala pentru ocupatia de lucrator in cultura plantelor, cod CPV 80530000-8: 23.10.15: Servicii de formare profesionala: 27.08.18: Servicii de formare profesionala pentru imbunatatirea cunostintelor personalului de paza conform cerintelor Hotararii Guvernului nr. 301/2012 01.10.1 79132000-8 Servicii de certificare 104 Servicii de consultanta, asistenta de specialitate pentru mentinerea si dezvoltarea sistemului de calitate si auditare interna 79419000-4 Servicii de consultanta in domeniul evaluarii Cursuri pregatire profesionala 20.13 80530000-8 Servicii de formare profesionala 106 20.14 Servicii medicina muncii 85147000-

Otl S.a

An Cod CPV Denumire CPV Valoare (RON) Valoare (EUR) Numar de achizitii Plafon 2018 15981100-9 Apa minerala plata (Rev.2) 18594 3990,38 2 Nu 2018 15981200-0 Apa minerala carbogazoasa (Rev.2) 150 32,18 1 Nu 2018 16311000-8 Masini de tuns iarba (Rev.2) 1478,16 317,75 1 Nu 2018 18332000-5 Camasi (Rev.2) 43200 9281,94 1 N 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001, cod CPV 79132000-8 - Servicii de certificare, in cadrul proiectului Servicii IT competitive prin investiţii inovative!, SMIS 111945, finanţat prin Programul Operaţional Regiona COD CPV PRESTARI SERVICII Servicii de realizare brosura de promovare 39294100-0 15000,00 buget februarie iulie online economica a judetului Galati. propriu 2017 2017 PRESTARI SERVICII Servicii aferente organizarii vizitelor oficiale la 63511000-4 10000,00 buget in functie in functi Cod CPV: 48321000-4 Pachete software de proiectare asistata de calculator (CAD) (Rev.2) Valoarea estimata fara TVA: -83.934,00 Anulat Servicii de închiriere program informatic (software) de elaborare, analiză și calcul devize pentru construcții și instalații. - 1 licenta pentru o perioada de 12 luni CPV 79132000-8 22462000-6 79411000-8 79418000-7 Valoare estimata 30000.00 1 1700.00 125500.00 69700.00 236900.00 Sursa de finantare Program/Proiect Program/Proiect Program/Proiect Program/Proiect Data inceperii 2209.2020 2209.2020 21.05.2020 21.05.2020 Data finalizarii 31.12.2020 31.122021 30.06.2020 30.06202

Cod si denumire CPV principal Cod si denumire CPV secundar Tip procedura Tipul contractului Responsabil achizitie Valoarea estimata RON (fara TVA) Valoarea estimata RON (cu TVA) Valoarea 79132000-8 - Servicii de certificare (Rev.2) Licitatie deschisa Contract de achizitii publice DAP 2500000 2975000 528887,85 0 01.06.202031.12.2020Program. Coduri CPV: 79132000-8 - Servicii de certificare 90711200-6 - Standarde de mediu, altele decât cele pentru constructii Il. Informatii privind proiectul 11.1. Obiectivele proiectului. Descriere generala Obiectivul general al proiectului este cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatatate in regim ambulatoriu pentru cetateni Achiziții 2010 Nr.crt. Obiectul achizitiei Cod CPV Anunt de participare Procedura utilizata Criteriul utilizat Data depunerii ofertelor Numarul de oferte primit

Coduri CPV. Mihaela M. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. READ PAPER Codul CPV Procedura de (tipul) Perioada procedurii de (trimestrul) (mii lei) S u b d i v 145 Servicii de certificare 79132000-8 VM II 7.00 D T 146 50800000-3 VM I 6.67 D S 147 50116500-6 VM I 5.83 D S 148 50750000-7 VM III 5.83 D S 149 85145000-7 90921000-9 VM I 5.00 D S 150 79132100-9 VM III 4.00 D CPV 79132000-8. SPECIFICAŢII TEHNICE Privind achiziţia de: Calea Dorobanților nr. 3 , cod 400118, tel. +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro în atenția Biroului de Achiziții Publice. Termen depunere oferte: 27.12.2017 ORA 10. Categorii principale #10aniROinUE si #TransilvaniadeNord. Cod CPV 09310000-5 Electricitate 90910000-9 Servicii de curăţenie 90511000-2 Servicii de colectare a deşeurilor menajere 79132000-8 - Servicii de certificare Hârtie pentru fotocopiatoare, faxuri și imprimante și alte tipuri speciale de hârti

Serviços de certificação (79132000-8) - Códigos CPV 2008

Kod CPV 79132000-8: Usługi uwierzytelniania - Portal Z

Usługi uwierzytelniania - Kod CPV 79132000-

79132000-8 90511000-2 50413200-5 50711000-2 faracodc v CPV -o -3 DENUMIRE CPV VAL-OARE FARA TVA VAL-OARE CU TVA 17,000 17 000 14,000 14 000 85,000 85 000 -8 85147000 fara cod e asart Servicii de formare ä mineralä. Echi ament de stin rofesionatä. ere a incendiilor cod CPV 20.01.01 30125100-2 30125100-2 30125100-2 30125100-2 30192122-2 30141200-1 30199792-8 228190004 30197320-5 22830000-1 22830000-1 30192123-9 30192920-6 30197642-8 18424300-0 22820000-4 20.01.05 09132100-4 20.01.06 30237100-0 30237410-6 30233180-6 30237100-0 32422000-7 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE ANUL 2019 p Data (Luna) estimat

Coridorul Feroviar Rin-Dunare Nord Curtici-Bucuresti

79132000-8 venituri proprii75,650.00 ianuarie decembrie 30 Documentatii, publicatii si ghiduri de specialitate 22120000-7 22110000-4 venituri proprii10,000.00 ianuarie decembrie 31 Servicii de mentenanta a programului informatic resurse umane 72500000-0 30,000.00 venituri proprii ianuarie decembri Cod CPV Data deschiderii ofertelor Data raportului procedurii Denumirea ofertantului/ofertant 79132000-9 Servicii de certificare a semnaturii electronice 420 420 S.C. CERTISIGN S.A. 1138 /07.02.2020 SIVECO 33631600‐8 Antiseptice si. Cod Denumire. 31532700-1 Abajururi 14522400-0 Abrazivi naturali 33771100-6 Absorbante igienice sau tampoane 09322000-2 Aburi 09320000-8 Aburi, apa calda si produse conexe 31643000-5 Acceleratoare de particule 30237134-7 Acceleratoare grafice 31643100-6 Acceleratoare liniare 30237280-5 Accesorii de alimentare 37451730-0 Accesorii de antrenament pentru fotbal 37452740-0 Accesorii de antrenament. Cod CPV Valoarea estimatä a contractului de achizitie publicä/ Sursa de finantare acordului-cadru fara T.V.A. Venituri proprii/ BUGETUL DE STAT 79132000-8 72541000-9 72413000-8 75111000-7 42942200-

Licitatia.ro - Elaborare protocol de validare pentru ..

cod CPV 20.01.01 30125100-2 30125100-2 30125100-2 30125100-2 30192122-2 30141200-1 30199792-8 22819000-4 30197320-5 22830000-1 22830000-1 30192123-9 30192920-6 30197642-8 18424300-0 22820000-4 20.01.05 09132100-4 20.01.06 30237100-0 30237410-6 30233180-6 30237100-0 32422000-7 20.01.08 Lei, cadru färä TVA 285,71 504,20 2g4 12 378,15 588,24 105,0 Certificari ISO Tratare sau reabilitare a solurilor poluate cod CPV 90732300-0. Servicii certificare ISO Tratare sau reabilitare in cazul poluarii apelor subterane cod CPV 90733900-3. Certificate ISO Tratarea si eliminarea deseurilor lichide cod CPV 90513500-1. Certificare ISO Traverse cod CPV 34947100-8 CPV code: Description: 03000000-1: Agricultural, farming, fishing, forestry and related products. 03100000-2: Agricultural and horticultural products. 03110000- Codul CPV Valoarea estimată fără TVA (lei) Procedura de achiziţie aplicabilă Servicii de certificare a școlarizării 79132000-8 37500,00 CVM I-II 22. Servicii de publicitate 79341000-6 600,00 CVM I-II 23. Servicii de publicitate 79341000-6 450,00 CVM I-II 24. Servicii de design interior 79932000-6 7100,00 CVM I-II 25

admportal.transelectrica.r

cod CPV 22612000-3 22800000-8 22813000-2 228200004 22830000-7 22852000-7 22353000-3 85148000-8 85148000-8 22900000-9 71630000-1 90524400-0 50112300-6 51000000-9 66516100-1 65200000-5 35121500-3 22140000-3 22150000-6 22458000-5 50413100-4 71900000-7 79132000-8 85145000-7 79713000-5 71356200-0 20,01 20,01, 20.01, 20,01, 02 03 03 100.00 400.00. Cod CPV Valoarea estimata fara TVA Sursa de finanţare/ art. bugetar Data estimata iniţiere Data estimata finalizare 8 4 Lampi_terarii, acvarii 31521000-4 20.000,00 20.01.03 01.01 31.12 9 5 Becuri speciale, infrared_acvarii, terarii 31520000-7 46.300,00 20.01.03 01.01 31.1

Certification services 79132000-8 CP

Certificare iso cod CPV - SICERT ofera certificari ISo indiferent de codul CPV sau CAEN sub care activeaza compania dvs. Certificatele iso sunt acreditate si se bucura de recunostere internationala. Preturi mici si certificare rapida, orice domeniu Cod cpv 30125100-2 30192700-8 39263000-3 39831240-0 24327000-2 33696500-0 33696300-8 24200000-6 09134220-5 34300000-0 15711000-5 15221000-3 14420000-1 Modalitatea 79132000-8 66114000-2 72267000-4 90910000-9 98363000-5 85147000-1 45259300-0 90500000-2 800 30.000 2500 6300 2000 1600 21.375 409.27 95 64.721,46 643 contractului deachizitie Codul CPV publica/acordului ptr. derularea contractului cu aplicarea crt Dezinfectanti 24455000-8 2.000 1.608,67 VP 1.01.2019 31.12.2019 Adrian Badea Serviciidecomparare interlaboratoare 79132000-8 13.000 10.924.36 BS;VP 1.01.2019 3Ll2.2019 AdrianBade II.1.2) Codice CPV: 79132000-8 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizi di rinnovo della certificazione del sistema integrato di gestione per la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario, nonché Direzione Acquist 79132000-8 19 000,0 CVM Trimestrul I 15 Confecţionarea şi instalarea cuierelor şi scaunelor în vestiarele sportive din blocul de studii nr. 2 39151000-5 11 700,00 CVM Trimestrul I 16 Hîrtie cartonată pentru copertă 22800000-8 5 800,0 CVM Trimestrul I Expunerea obiectului de achiziţie cod CPV Suma estimativă planificată fără TV

Cod unic achizitie Denumire achizitie Ofertant Valoare estimata Valoare Cod si denumire CPV Data publicare Stare Data finalizare DA22171750 Servicii de colectare deseuri menajere RO 12900081 SERVICII 13000 13000 79132000-8 - Servicii de certificare (Rev.2 8-01 IC£CO£ op I SCI Of L-OOÞI IOSJJO ap lš ap IPA op lilluad lš Cod CPV si denumire Cod CPV 79314000-8 Studii de fezabilitate 71322500-6 Sewicii de proiectare tehnicä 79132000-8 Servicii de certificare (Rev.2) 66516100-1 Servicii e asigurare de raspundere civila auto . 47 Cod CPV Obiectul contractului cod SIPOCA 9 Achizitia de produse de intretinere curenta a spatiului alocat proiectului Consolidarea cadrului pentru cresterea calitatiii serviciilor publice si pentru sprijinirea dezvoltarii la nivel local, cod SIPOCA 9 79132000-8 Servicii de certificare Achizitie certificat SSL Achizitie cablu de. 79311100-8 studii cod CPV Servicii de elaborare derulare a procesului de achiziþe online/ offline offline online Persoana responsabilä cu aplicarea procedurii de atribuire 79132000-8 34110000-1 42123400-1 32546100-3 30213300-8 30213100-6 48821000-9 30232110-8 48000000-8 449.16 262,543.89 173,158.23 160,062.25 2,998.80 10,097.1

Cod CPV 79341000-8 79212100-4 79418000-7 Valoarea estimatä a contractului de achizitie publicä/ acordului- cadru Lei, färä TVA 18.825 4.200 70.000 1/2 Sursa* de finantare Data (luna) estimatã pentru initierea procedurii Aprilie 2020 Septembrie 2021 Mai 2020 POR AXA POR AXA POR AXA 8 8 8 F-PO-07-05, ed.2, rev. Nr. notificare Denumire achizitie Cod si denumire CPV Domeniu de activitate Ofertant Valoare achizitie Stare Data publicare DAN1197526 Distantieri pentru armaturi 44190000-8 - Diverse materiale de constructii (Rev.2) INDUSTRIA PRELUCRATOARE 142,46 Publicat 10.12.2019 10:19:47 DAN1197521 Nipluri 44532100-9 - Nituri (Rev.2) INDUSTRIA PRELUCRATOAR 79132000-8 Servicii de certificare 104 Servicii de consultanta, asistenta de specialitate pentru mentinerea si dezvoltarea sistemului de calitate si auditare interna 79419000-4 Servicii de consultanta in domeniul evaluarii 105 Cursuri pregatire profesionala 20.13 80530000-8 Servicii de formare profesionala 10 03111600-8 Semillas de mostaza 03111700-9 Semillas de hortalizas 03111800-0 Semillas de frutos 03111900-1 Semillas de flores 03112000-9 Tabaco sin elaborar 03113000-6 Plantas utilizadas para la fabricación de azúcar 03113100-7 Remolacha azucarera 03113200-8 Caña de azúcar 03114000-3 Paja y plantas forrajeras 03114100-4 Paj Cod CPV Obiectul contractului VICEPRIM-MINISTRU 2 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice Performanta-premisele unui management eficient la nivelul MDRAP- cod SIPOCA 47 79132000-8 Servicii de certificare 3 4 3 P/ ANEXA /2019/ SIPOCA 47 4 P/ ANEXA /2019/ SIPOCA 47 Ruxandra Zaharia Laura Maciucean Cod CPV 44613800-8 42990000-2 42990000-2 50711000-2 38500000-0 38500000-0 50412000 -6 85147000- 1 Data estimatä pen tru finalizarea rocedurii 31.12.2018 31.12.2018 31.122019 septembrie martie decembrie decenbrie decembrie Val. estimatä lei/buc (färä TVA) 55.000 750.000 150.000 500 1500 500 250 1650 lei/ Sursa de finantare Buget local Buge