Home

Proiect educational integrarea elevilor cu ces

Proiect educațional CES mari_lilliana 13

 1. Proiect desfășurat în cadrul programului Strategia Naţională de Acţiune Comunitară (SNAC). Activitățile proiectului urmăresc integrarea copiilor cu nevoi speciale/cu diferite infirmități în urma unor accidente în comunitatea locală şi dezvoltarea de relaţii noi şi personale cu voluntarii, dezvoltarea educativă ulterioară a acestor copii defavorizaţi
 2. PROIECT PRIVIND INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN ŞCOALA DE MASĂ Dorina Stan Şcoala gimnazială Traian Dârjan Cluj-Napoca În ultimele decenii, la nivelul politicilor şcolare şi al practicilor educaţionale moderne s-a impus tot mai pregnant principiul educaţiei incluzive. Aceasta
 3. Activități pentru integrarea elevilor cu CES: Jocuri de autonomie personală Numită ludoterapie, terapie ocupațională, acțiunea de stimulare a autonomiei personale se poate face și la școală, nu numai la ședintele de terapie individuală, doar că un pic altfel, împreună cu elevii tipici

Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială a fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă transformare CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ Şcolarizează copiii Depistează şi asigură intervenţia timpurie a copiilor cu CES Evaluează, diagnostichează şi urmăreşte evoluţia şcolară a elevilor cu CES Realizează şi aplică planuri de servicii personalizate Asigură asistenţă terapeutică şi recuperatorie copiilor cu CES EDUCAŢIA SPECIALĂ este o formă de educaţie adoptată şi destinată copiilor care cu resursele proprii nu pot să atingă un nivel de educare corespunzător. endinţa crescândă de integrare şcolară în unităţile obişnuite de învăţământ a copiilor cu CES este bine cunoscută atât în lume, cât şi în România. Complexitatea manifestărilor determinate de realitate4a dintre normalitate şi integrare adus la interpretări, amânări, experimente, tatonări, reuşite şi eşecuri în acţiunea de integrare a copiilor cu CES în şcoala.

Activitați pentru integrarea elevilor cu CES (cerințe

a copiilor cu CES este identificarea nevoilor specifice ale acestora şi asigurarea condiţiilor optime de integrare şcolară, profesională şi socială. Finalitatea evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării/reorientării şcolare şi profesionale a copiilor cu CES este aceea de Furnizarea de sprijin educational si integrare specifica pentru copiii 0-6 ani cu dizabilitati in scopul asigurarii incluziunii si accesului la o educatie de calitate, a unei cuprinderi efective a copiilor cu dizabilitati in sistemul educativ si incetarea discriminarii copiilor cu dizabilitati prin oferirea unui cadru care sa ii ajute la incluziune, nu izolare

PROIECT EDUCAȚIONAL Educație si integrare in condițiile incluziunii copiilor si tinerilor cu CES, Special pentru cadrele didactice! Vă invităm la un pachet complet, compus din: 1. Conferință națională, 13 iunie, h 10 - 15, cu următoarele module: a). Cuvânt de deschidere - Tatiana Savu & Anca Ciliac - 30 min. b) Proiecul Şanse la integrare a copiilor cu autism - CES în învăţământul de masă, implementat la nivelul sectorului 6, a debutat în anul 2010 şi s-a derulat şi în anii 2011 si 2012. Evaluarea proiectului a evidenţiat o serie de bariere şi dificultăţi în promovarea educaţiei incluzive dar şi factori de succe ** * Proiectul Integrarea elevilor cu CES prin activităţi plăcute finanţat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, nr. de referinţă 2017-1-RO01-KA101-036449, se desfăşoară în perioada 1 septembrie 2017 - 31 octombrie 2018 cu parteneri din Grecia, Malta, Portugalia, România, Spania Integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în școlile de masă 25 iunie 2021 • Vasilica Besoi • Școala Gimnazială Nr. 1, Andreești (Gorj) • România Multe persoane se întreabă ce înseamnă CES - cerințele educaționale speciale. Cerințel

asistare a elevilor cu CES la lecție 257 Anexa 4. Model Fișă de monitorizare a elevului asistat de cadrul didactic de sprijin la lecție 258 Anexa 5. Structura-model a Planului educațional individualizat 259 Anexa 6. Fișă de înregistrare a modificărilor PEI 262 Anexa 7. Practici de adaptare a procesului educațional la dificultățile d calitate, iniţiat de ISJ Vaslui în consorţiu cu 10 unităţi şcolare din judeţ, proiect care are ca obiectiv formarea a 36 cadre didactice în domeniul relaţiei şcoală-familie, în vederea îmbunătăţirii incluziunii şcolare a copiilor şi tinerilor şi a parteneriatului educaţional cu familia. 4 INTEGRAREA. ȘCOLARĂ A. COPIILOR CU CES. Broșură rezumativă a cursurilor din. cadrul proiectului Profesori pregătiți, Proiect cofinanțat din Fondul Instrumente Structurale prin Programul. Operațional Capital Uman 2014-2020. CUPRINS. 03. A D A P T A R E C U R R I C U L A R Integrarea copiilor cu CES Fiecare copil are dreptul fundamental la educație și fiecărui copil trebuie să i se ofere șansa de a ajunge și de a se putea menține la un nivel acceptabil de învățare; Copiii cu CES trebuie să aibă acces la școlile obișnuite (școlile publice),iar aceste școli trebuie să-și adapteze procesul didactic conform unei pedagogii centrate asupra copilului. INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN ŞCOALA DE MASĂ. Profesor învăţământ primar Marşeu Rodica Lavinia. Şcoala cu clasele I - VIII Dudeştii Noi, Judeţul Timiş Problematica educaţiei copiilor cu CES a devenit în ultimii ani o preocup are aparte în rândul specialiştilor

Educația Incluzivă Și Copiii Cu Ces - Proiect 10593

Proiect Integrarea Scolara a Copiilor cu CES pentru Facultate. A lucra pentru copil, a duce pana la capat munca obositoare de a-l salva, inseamna a cuceri taina umanitatii Capitolul I. Problematica educației copilului cu CES.....pg. 5. 1.1. Conceptul de CES și caracteristicile copilului cu CES..... pg. 5. 1.2. Cadrul normativ și evoluția prevederilor legislative referitoare la gestionarea ofertei educative pentru elevii cu CES în România.....pg. 8. 1.3 Integrarea softurilor educaţionale în cadrul sistemului preuniversitar de învăţământ din România vizează achiziţiile şi performanţele cognitive ale copiilor şi totodată creşterea Proiect de programa curriculum la decizia scolii stilistica Utilizarea softului educational in instruirea copiilor cu CES Miercuri, 08 August.

Integrarea copiilor cu cerinte speciale educative in

 1. Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat - prezentare proiect - În cadrul Cererii de propuneri de proiecte strategice P.O.S.C.C.E., lansată în data de 20 august 2008, Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă (U.M.P.F.E.) a depus proiectul strategic: Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat
 2. Alte cercetări axate pe problematica educării copiilor cu CES au evidenţiat faptul că educaţia specială reprezintă un abuz şi o încălcare a drepturilor copiilor cu CES, nu răspunde raţional la dizabilităţile elevilor şi este în contradicţie cu valorile democraţiei (Skrtic, 2005)
 3. Consilierea in beneficiul copiilor cu CES . Se inscriu in aceasta sfera urmatoarele categorii de copii: • cu dizabilitati (afectiuni de vedere, de auz, motorii, neuromotorii, psihice etc.); • cu tulburari de invatare/ comportament/ socioafective (deficit de atentie, hiperchinezie, disgrafie, dislexie, discalculie, comportament deviant, delincventa juvenila)

Proiect Educaţional Copii Suntem Toţi Centrul Școlar

 1. Școala incluzivă. integrarea copiilor cu nevoi speciale în școlile de masă. Alexandra Bărbulescu. 07 decembrie 2017. Şcolile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi.
 2. Probleme de integrare sociala a copiilor cu CES. Probleme de integrare a copiilor cu Cerinte Educative Speciale. Ca fiinta sociala, omul este dependent de ceilalti oameni. Aceasta dependenta inseamna, de fapt, ajutor, posibilitatea de a comunica si coopera. Acest lucru da nastere la sentimentul de apartenenta si solidaritate umana, precum si la.
 3. Proiecul Şanse la integrare a copiilor cu autism - CES în învăţământul de masă, implementat la nivelul sectorului 6, a debutat în anul 2010 şi s-a derulat şi în anii 2011 si 2012. Evaluarea proiectulu
 4. Proiect Comenius Regio Integrarea socială și școlară a elevilor cu cerințe educative speciale (CES) la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu Oradea. Publicat de basilica.ro; 11.11.2013 25.03.201
 5. Obiectivul principal al proiectului este prezentarea exemplelor de bune practici în lucrul cu elevii cu CES (Cerinţe Educaţionale Speciale), precum și integrarea acestor elevi în activitățile școlare și extrașcolare. Prin acest proiect dorim să descriem, să observăm, să comparăm soluții și metode în rezolvarea problemelor cu.
 6. Propuneri de politici publice privind integrarea copiilor CES cu deficiențe auditive și vizuale în învățământul de masă. În cadrul proiectului Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES) derulat de către Asociația C4C - Communication for Community, CPEdu a dezvoltat 4 propuneri de politici publice care urmăresc.

Descarca proiectul cu 5 € Descarca proiectul cu titlul Rolul Familiei in Integrarea Sociala a Copiilor cu CES cu plata prin SMS, Card Bancar sau PayPal pentru suma de 5 € + TVA.Garantia calitatii este asigurata de faptul ca: Document a fost verificat manual; Poti vizualiza imagini din documen ETAPE ALE INTEGRĂRII COPIILOR CU CES ÎN ȘCOALA DE MASĂ. În scopul unei reuşite depline a integrării copiilor cu dizabilităti/cerințe educative speciale într-o şcoală de masă, este nevoie de parcurgerea în timp a mai multor etape distincte prin care se urmăreşte asigurarea condiţiilor optime pentru o nouă formă de organizare a şcolii şi a curriculumului aplicat în şcoala. ABORDAREA PSIHOPEDAGOGICA A COPIILOR CU CES. 2.1.Caracteristicile dezvoltarii copiilor cu CES. 2.2.Elevul cu cerinte educationale speciale. Tipuri de tulburari. Disciplina 3. INTEGRAREA COPIILOR CU CES IN INVATAMANTUL DE MASA. 3.1.Managementul clasei in context incluziv. 3.2.Strategii didactice in contextul educatiei incluzive. EVALUAREA FINALA.

Integrarea copiilor cu CES in scoala de mas

Proiect Educational. EDUCATIE FARA FRONTIERE / Atelier de creatie: Zambet de copil - EDITIA 2021. You are here. Home » ANALIZA SWOT ACTIVITAȚI DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA A ELEVILOR CU CES, DESFAȘURATE ONLINE. ANALIZA SWOT ACTIVITAȚI DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA A ELEVILOR CU CES, DESFAȘURATE ONLINE Integrarea copiilor cu C.E.S. Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcoală Integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă Integrarea copiilor cu nevoi speciale în alternativa educațională step by step Integrarea școlară a elevilor cu cerințe educaționale special

(DOC) Integrarea Unui Copil Cu Cerinte Educative Speciale

Art. 5. - Integrarea şcolară a persoanelor cu CES se realizează în unităţi de învăţământ de masă. Art. 6. - Pentru integrarea eficientă a persoanelor cu CES este necesară crearea unor servicii de sprijin specializate în asistenţa psihopedagogică de care să beneficieze copiii/elevii/tineri Proiectul Promovarea educației incluzive pentru copii cu dizabilități și CES în România, cu focalizare pe învățământul preșcolar, primar si gimnazial 2 iunie 2014 - 30 aprilie 2016;Proiect nou: TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul. La această tabără de vară participă 12 copii cu CES și 140 de elevi din școlile partenere, care provin din familii cu diferite situații de risc. Aceștia iau parte la ore de desen, participă la diferite ateliere: de panificație, tir cu arcul, comunicare, lucru în echipă și jocuri pentru dezvoltarea motricității, confecţionează.

Integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale în

 1. Acest proiect trateaza Proiect Educational - Suntem Toti Copii. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mogos Ionica Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca
 2. Numărul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) creşte de la un an la altul, însă integrarea acestora în învăţământul de masă se face, în lipsa resurselor umane, cu totul altfel decât pe hârtie. Lipsesc profesorii de sprijin, părinţii nu au bani pentru terapie, nimeni nu se înghesuie să-i mediteze în particular
 3. 1.3. Rolul parteneriatului între profesori, părinţi şi elevi cu CES în domeniul integrării.15 1.4. Implicaţiile atitudinilor cadrelor didactice în procesul integrării elevilor cu CES.18 Concluzii. CAPITOLUL II CERCETAREA PERFORMANŢELOR ŞCOLARE ŞI A COMPORTAMENTULUI DE ADAPTARE SOCIALĂ LA ELEVII CU DEFICIENŢĂ AUDITIVĂ.22 2.1
 4. Asistăm la un cerc vicios în care școala nu este pregătită pentru educarea și integrarea copiilor cu dizabilități și / sau CES, dar și la o tendință a părinților de a-și înscrie copiii în școli speciale, chiar dacă gradul lor de dizabilitate este unul mediu sau ușor, pentru că ei consideră că unitățile speciale dispun.
 5. profesionale a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu CES este aceea de a asigura integrarea socială şi profesională a acestora prin egalizarea şanselor. ART. 4. - Principiile profesionale care guvernează învăţământul special şi special integrat sunt următoarele

Proiect Educational. EDUCATIE FARA FRONTIERE / Atelier de creatie: Zambet de copil - EDITIA 2021. You are here. Home » STRATEGII DE PREDARE-EVALUARE ONLINE LA ELEVII CU CES. ARHIVĂ PROIECTE. Proiecte an scolar 2017-2018; Proiecte an scolar 2018-2019; Proiecte an scolar 2019-2020. METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR 4 Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Educația incluzivă ‐ un drept al copilului cu dizabilități, implementat de Fundația de Abilitare Speranța din Timișoara, în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice (IPP) și este finanțat prin Granturile SEE 2009 ‐ 2014, în cadru Proiectul educativ SUNT COPIL-EU POT! are în vedere desfăşurarea unor activitaţi de incluziune socială și rezolvarea unor probleme ce necesită tratare individualizată timpurie prin activităţi de corecţie şi de recuperare speciale pentru facilitarea includerii copilului în sistemul educaţional obişnuit. Proiectul de faţă oferă o astfel de ocazie, de întâlnire a tuturor.

Proiecte educationale . Şanse_egale_pentru_copiii_cu_CES.zip. Arhiva articole Iunie, 2021 Mai, 2021 Aprilie, 2021 August, 2020 Iulie, 2020 Noutăți 28-07-2021. Metodologia de organizare şi desfăşurare a selecţiei copiilor/ elevilor pentru practicarea tenisului de câm Platforma software Tara v2021 creste eficienta procesului de invatare prin functia de neuroeducatie. Prezentare Tara V2021 - Neuroeducatie si interventii terapeutice specifice pentru copiii cu CES si TSA Program software educational de invatare a limbajului pentru copiii cu autism, copii cu deficiente mintale, ADHD, hipoacuzici, surzi. DIN PROIECTUL ERASMUS+ SPECIAL EDUCATION FOR SPECIAL CHILDREN, NR. REFERINȚĂ 2019-1-TR01-KA229-076908_3. prezentarea metodelor și a strategiilor didactice de intervenție în vederea ameliorării statusului elevilor cu dizabilități din școală și grădiniță La şcoală, Renat învaţă după un program educaţional individualizat, adaptat la Și ceilalţi copii cu deficiențe de auz sunt pe deplin integr aţi. Studiu de caz pentru integrarea copiilor cu dificultăți de învățare din clasa a Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, Cluj-Napoca, jud

Metode Si Instrumente Folosite in Lucrul Online Cu Elevii

Deficienţele din şcolile din România de care vorbesc specialiştii alungă copiii din ţară, cu tot cu părinţi. Este cazul lui Alex, un copil din Iaşi care a întâmpinat primele probleme de mentalitate din partea celorlalţi la grădiniţă. Acolo, deşi copilul venea deja dintr-un colectiv din care a făcut parte la creşă şi nu a avut [ cei cu cerinţe educaţionale speciale şi cu deficiențe de auz, de vedere și cu sindrom Asperger; Dezvoltarea de softuri educaţionale pentru copiii cu deficienţe de auz, nevăzători, autişti care ȋn urma testărilor obţin valori care ȋi ȋncadrează ȋn categoria copiilor gifted. Partenerii noștri în acest proiect sunt Este important să nu confundați durerea în ochi cu senzații care cauzează Pentru a ameliora simptomele de ochi uscat la oameni ia o infuzie de scoarta de . menu. Activități creative pentru copii cu deficiențe de vedere. Posted on 2 Окт 2012 2 Дек 2015 by Aхl Incluziunea copiilor cu CES (Cerințe Educaționale Speciale) poate şi trebuie să stimuleze prezenţa la şcoală a copiilor,deoarece reprezintă o şansă în plus ca procesul de integrare, ca munca în echipă a factorilor implicaţi să ajungă la rezultatul scontat. Pentru cā #Iubim_Braşovul grupul nostru vine cu un proiect. din România, şi Universitatea Spiru Haret Braşov au iniţiat proiectul educaţional O rază de speranţă. Activităţi desfăşurate în cadrul proiectului: 1. Simpozion Integrarea copiilor cu autism în văţământul de masă 2. Worksop-uri Împreună să înţelegem autismul,Strategii de lucru pentr

Strategii de integrare_a_copiilor_cu_ces. 1. S.A.M. PETRICANI, JUD. NEAMŢ GRĂDINIŢA NR. 1 PROF. ÎNV. PREŞC. PETRONIA CRAMBA STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU C.E.S. Omul este o fiinţă dependentă în activitatea pe care o desfăşoară de ceilalţi. Are nevoia permanentă de a comunica şi coopera. Întâlnim peste tot în jurul. Integrarea copiilor cu CES sâmbătă, 27 mai 2017. împreună cu guvernele, au implementat cu succes mii de proiecte în instituții de învățământ. Având ca scop facilitarea accesului la informație și la cursuri, clasele interactive, bazate pe programe software create pentru învățământ, au îmbunătățit considerabil nu doar.

Integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale prin Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic organizează Cursul Postuniversitar Integrarea și incluziunea în sistemul de învățământ a copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale (CES).. Deși este intens dezbătută în spațiul public în ultima perioadă, tematica accesului copiilor cu. Practici europene în vederea reducerii abandonului şi a integrării elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (număr de referinţă 2018-1-RO01-KA101-047590) este un proiect de mobilitate ce a fost depus de instituţia de învăţământ din Avrig în cadrul Apelului Naţional la propuneri de proiecte 2018 şi este finanţat din.

Integrarea elevilor cu CES, în şcolile de masă este o încercare de a se realiza o educaţie unică pentru toţi copii, pentru că astfel adepţii integrării susţin că aceşti copii cu dizabilităţi vor fi integraţi mai uşor în educaţie 3. EVALUAREA I DIAGNOSTICUL COMPLEX AL ELEVILOR CU CERINE EDUCATIVE SPECIALE 3.1. Perspective de abordare educaional a copiilor cu cerine educative speciale (CES) 3.2. Educaia copilului cu CES n coala incluziv. 3.3. Modaliti de evaluare i diagnosticare a elevilor cu CES... 4. PARTICULARITI ALE NVRII LA ELEVII CU CERINE EDUCATIVE SPECIALE 4.1

EDUCATIE INCLUZIVA : Proiect pentru includerea copiilor cu

 1. Nevoile copilului cu cerinte educative speciale (C.E.S.) Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate
 2. ară cu părinții. Părinții știu mai bine decât orice evaluator sau test ce știe și ce nu știe copilul, ce poate și ce nu poate. Aveți încredere în ei și cereți-le informații despre copil: ce dificultăți întâmpină în.
 3. organizarea procesului socio-educaţional incluziv: crearea unui mediu de acceptare, ajustarea strategiilor din curriculum la nevoile copiilor cu cerinţe dificultăţilor ce afectează educaţia timpurie a copiilor cu CES, cu focalizare pe cei cu dizabilităţi. Ø Al doilea modul (Capitolele III şi IV) este adresat cadrelor didactice şi.

educational policy, in the sense of ensuring education for all, of şi este destinat celor ce sunt preocupaţi de integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile obişnuite. Particularităţile procesului cognitiv ale elevilor cu dificultăţi d Extras din referat Cum descarc?. 1. Conceptul de integrare. Forme ale integrarii existente in scoala romaneasca. 2. Modalitati de favorizare a integrarii copiilor cu deficiente in scoala publice prin: depistare precoce a deficientei, interventie timpurie, educatie precolara, debut scolar in scoala publica, trasee educationale compatibile cu tipul si gradul de deficienta

Intregrarea copiilor cu CES prin activitati placute. 1,201 likes · 26 talking about this. Communit Termenul este frecvent utilizat cu sensul de activități rutiniere de zi cu zi. Includerea acestui domeniu indică faptul că școala nu este menită doar să realizeze integrarea educațională a copiilor și tinerilor cu CES, dar și alte forme de integrare, reprezentând contextul social opti Normalizare, adaptare 20 2.3. Nevoi sau cerinte educationale speciale (CES) 24 2. 4. Integrarea scolara pentru principalele categorii de copii cu CES 26 CAPITOLUL III INTEGRAREA COPIILOR CU CES IN SCOLILE DE MASA 36 3. 1. Integrarea in documentele internationale 37 3.2. Integrarea copiilor cu deficiente in comunitate 41 3.3 Proiecul SUNT SPECIAL DAR VREAU SA STIU este un proiect educational cu aplicabilitate practica adresat copiilor speciali, familiilor acestora, cadrelor didactice implicate in procesul lor de educatie precum si mediului social in care acesti copiii speciali se dezvolta, sectorul 6 2. Integrarea copiilor cu CES si participarea lor la cel putin 8 activitäti extra§colare; 3. Dezvoltarea si crearea unui climat familial pentru elevii cu pärinti migrati, prin organizarea desfäsurarea de activitäti educationale atractive, 4. Diminuarea fenomenului violentei pentru elevii cu probleme de comportament pri

parteneriat - proiect copii cu CES de anma » 16 Feb 2008, 20:04 Caut parteneri in cadrul unui proiect care vizeaza mediarea procesului de integrare si socializare a copiilor cu CES protecţiei copilului şi tinerilor cu CES - pentru promovarea ideilor EDUCAŢIEI INCLUZIVE şi diseminarea bunelor practici. Între 2009-2011, RENINCO a derulat două proiecte europene (un proiect Leo-nardo şi unul Grundtvig) prin care, a susţinut şi promovat Educaţia Incluzivă la nivel european. Materialele elaborate în acest cadru d Copiii si tinerii cu cerinte educationale speciale (CES) din familii, inscrisi in invatamantul de masa sau special, au o serie de drepturi. Este vorba de acordarea unor sume de bani pentru hrana, imbracaminte, incaltaminte, rechizite. In conformitate cu prevederile articolului 129, aliniat 7 din Legea nr. 272/200 Pentru a realiza integrarea copiilor cu CES, trebuie să acţionăm asupra diferitelor nivele de dezvoltare a personalităţii lor, şi anume: la nivel biologic, la nivel psihic, la nivel social. Scopurile principale ale relaţiei dintre şcoală, familie şi comunitate, în vederea integrării copiilor cu nevoi speciale sunt ANEXĂ la H.C.L.S. 6 nr. 8/27.01.2011 Şanse la integrare - proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu autism sau cerinţe educative speciale în învăţământul de mas

b. Pentru elevii fără CES: combatarea discrimării elevilor (colegilor) cu CES. facilitarea, asumarea, integrarea unor mijloace de comunicare autentică și deschisă față de elevii cu CES. cultivarea empatiei. asumarea unui rol activ în procesul de incluziune a copiilor cu CES Tema 3. Asistența psihopedagogică a copiilor cu CES 3.1. Particularităţi în dezvoltarea copilului cu cerinţe educaţionale speciale 3.2. Asistenţa psihopedagogică și socială pentru copiii cu CES 3.3. Metodologia adaptării curriculare Tema 4. Strategii didactice de lucru cu copiii cu CES 4.1. Strategii didactice de lucru cu copiii cu. Scopul proiectului constă în facilitarea integrarii sociale a copiilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale (CES), prin activitati inovative de creatie si educatie (inclusiv educatie pentru sanatate) ce implica valorificarea potenţialului creativ al personalului ce lucreaza cu, copii cu CES, pentru realizarea unor materiale de lucru moderne, adaptate nevoilor copiilor cu CES si. Descarca acum referatul 'Integrarea copiilor cu CES in scoli'. Download acum fara cont. Referat online gata facut