Home

Factori antropogeni

Mulți factori antropogeni influențează activitatea vitală a organismelor, starea de biocenoză și coaja geografică. exemple: o creștere a gazelor cu efect de seră din atmosferă duce la schimbările climatice; monocultura în agricultură provoacă focare de organisme dăunătoare individuale Principalii factori poluanți antropogeni. efectele directe: modificări ale. morbidității și mortalității animalelor și omului. efectele indirecte: influențe indirecte asupra morbidității și mortalității animalelor și omului (efectul de seră, ploile acide, degradarea stratului de ozon. Show full text Factori antropogeni de mediu Omul are cea mai puternică influență asupra luidezvoltarea mediului, dar, din păcate, acțiunile sale nu au întotdeauna un impact pozitiv, astfel încât să putem observa factorii antropogeni ai mediului Factorii antropogeni în evoluţia vieţii pe Terra . 27 noiembrie 2007, 12:00. 0 stele | 0 review-uri. Influienţa umană prin acţiunile sale asupra mediului natural, poate fi fatală pentru însăşi propria existenţă..

Principalii factori poluanți antropogeni by Andreea Buzduga

Factori antropogeni de mediu Știri și societate Omul are cea mai puternică influență asupra luidezvoltarea mediului, dar, din păcate, acțiunile sale nu au întotdeauna un impact pozitiv, astfel încât să putem observa factorii antropogeni ai mediului Factorii antropogeni sunt forme de activitate a societății omenești ce modifică natura din punct de vedere al calității mediului de viața pentru alte specii, sau se răsfrânge în mod direct (nemijlocit) asupra vieții lor. Pe parcursul istoriei omenirii, dezvoltarea și înmulțirea activităților antropogene, la început prin vânat apoi prin agricultură, industrie, transport, a schimbat considerabil natura planetei noastre

Factori antropogeni de medi

Acestea sunt factori abiotici, biotici și antropogeni. La organismele vii, ele au un efect cumulativ. Sunt numite toate condițiile de natură neînsuflețităfactori abiotici. Aceasta este, de exemplu, cantitatea de radiație solară sau umiditate. Factorii biotici includ toate tipurile de interacțiuni ale organismelor vii între ele Factori geologici interni. Un exemplu este volcanismul și mișcarea plăcilor tectonice. Deplasările blocurilor terestre eliberează energia acumulată care este inclusă în procesele de construcție în modelarea terestră. Altele de acest tip sunt diastrofismul (pliuri și curbaturi) și orogeneza (formarea munților). Factori antropogeni

Acestea sunt factori abiotici, biotici și antropogeni. Acestea au un efect agregat asupra organismelor vii. Se numesc toate condițiile de natură neînsuflețităfactori abiotici. Aceasta, de exemplu, este cantitatea de radiație solară sau umiditate. Factorii biotici includ toate tipurile de interacțiuni între organismele vii între ele Factori ecologici este o noțiune care include următorii factori de mediu: factorii abiotici și factorii biotici cu care un organism vine în contact și cu care se intercondiționează reciproc. Factorii de mediu sunt foarte variați, ei pot fi necesari sau din contră pot fi dăunători pentru ființele vii și, de asemenea pot, să favorizeze sau să împiedice supraviețuirea și. Factori ecologici este o noțiune care include următorii factori de mediu: factorii abiotici (temperatură, lumină, precipitații, presiune etc.) și factorii biotici (paraziții, dăunătorii, competiția intraspecifică și interspecifică) cu care un organism vine în contact și cu care se intercondiționează reciproc. Factorii de mediu sunt foarte variați, ei pot fi necesari (utili. Factori antropogeni. Cel mai important și omniprezent factor care afectează modul în care nivelul apei în schimbarea râului este construirea digurilor și barajele pentru centralele electrice. Crearea de baraje hidroelectrice mari modifică semnificativ cursul de apă natural. În consecință, deasupra barajului, nivelul crește, ceea ce.

Există o legătură clară între sănătatea naturii, omuleși gradul de influență al factorilor antropogeni. Pentru a reduce impactul lor negativ, este necesar să se formeze o nouă atitudine față de mediu, responsabilitatea pentru existența în siguranță a vieții sălbatice și conservarea biodiversității 1) poluare fizica: termica, fonica (sonora), radioactiva, electromagnetica; 2) poluare chimica: cu C, cu compusii S, F sau ai N, compusi cu metale grele, materiale plastice, pesticide, materii organice fermentabile; 3) poluare biologica: prin contaminarea mediilor inhalate si. ingerate, prin modificari ale biocenozelor si invazii de specii Șobolanul cu mozaic de recif era cel mai realist dintre speciile de mamifere de pe planetă. Întreaga populație mica sa îngrămădit pe o insulă mică de nisip din Strâmtoarea Torres, în nordul Australiei. Rezultatul unui studiu detaliat recent al teritoriului insulei a fost recunoașterea dispariției speciilor. O altă tristă veste a venit din regiunea de vest a Australiei: Oamenii. The action of chemical pollutants depends on a number of factors such as physico - chemical and toxicological characteristics, particle size, concentration, time of action (exposure), and the manner of entry into the organism. Where the human organism is concerned, such action can be classified as irritating, fibrogenic allergic, dermal, toxic, mutagenic, carcinogenic, and embryotoxic Divizarea mediului extern în factori naturali şi antropogeni este convenţională, deoarece acţiunea lor se află întotdeauna într-o corelaţie strânsă. Spre exemplu, condiţiile climaterice, în mare măsură, determină condiţiile de insolaţie a încăperilor, dictează arhitectura localităţilor. în acelaşi timp, influenţa antropogenă asupra mediului extern, ducând la.

Ekološki faktori

Acesti factori pot fi naturali sau antropogeni. De cele mai multe ori, cedarea se produce din cauza cumularii efectelor acestora asupra masei de pamant [2], [3]. Factorii naturali; Factorii naturali pot fi, la randul lor, impartiti in trei mari subcategorii: factorii climato-meteorologici, factorii biotici si factorii mecanici naturali climatici, factori biotici, factorii antropogeni ˇi amenajr ile cu caracter cinegetic din teren. Aceˇti factori sunt împar˙i˙i in trei grupe: factori abiotici, factori biotici ˇi de cultura cinegetic ˇi factori lega˙i de activitatea omului . Ca factori abiotici, cei mai importan˙i pentruexisten˙a vânatului,men˙iona˙i drept ˚cheia. In lucrarea de fata voi incerca sa demonstrez ca ecosistemele atropizate (sistemele supuse factorilor antropogeni) sunt cele mai importane surse de poluare a mediului . CAPITOLUL I Principalele caracteristici ale ecosistemelor antropizate Pentru a le deosebi de ecosistemele naturale, sistemele supuse interventiei factorilor antropogeni, le. Odată cu apariția și dezvoltarea omenirii, apar noi factori - antropogeni. În orașe, de exemplu, temperatura aerului este mult mai mare decât în vecinătate. Praful eliberat în orașe mari contribuie la formarea rapidă a nori și ceață, ceea ce duce la o reducere a precipitațiilor și la o scădere a duratei soarelui.

Factorii antropogeni în evoluţia vieţii pe Terra

Referat: Hazarde antropice (#332539) - Graduo

CAPITOLUL I. Principalele caracteristici. ale ecosistemelor antropizate. Pentru a le deosebi de ecosistemele naturale, sistemele supuse interventiei factorilor antropogeni, le vom numi ecosisteme antropizate. Acesta denumire, opozabila celei de ecosistem natural, sub aspectul considerarii impactului oamenilor asupra mediului natural, pare. Sidebar listing: list and traverse vocabulary contents by a criterion. List vocabulary concepts alphabetically; Alphabetical; List vocabulary concepts hierarchicall antropogeni čimbenik. Czech. factor antropogènic Definition. Definition is not available for the current language. Related terms. Broader: factor abiòtic Themes: general Group: BIOSFERA (organismes, ecosistemes) Other relations. Has close match: UMTHES: Anthropogener Faktor. Acest curs prezinta Factori poluanti ai mediului. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 168 de pagini.. Profesor: ş.l.dr.ing. Mariana Ciobanu Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca

Această abilitate este studiată îndeaproape pentru a determina efectele factorilor antropogeni. Conceptul de sustenabilitate a ecosistemelor este adesea reprezentat ca sinonim cu stabilitatea mediului. Ca orice alt fenomen în natură, întreaga esență a unui ecosistem tinde spre echilibru (echilibrul speciilor biologice, echilibrul. Factorii abiotici ai mediului sunt determinați de condițiile climatice, precum și de sol și apă. Clasificarea Există mai multe clasificări ale factorilor abiotici. Una dintre cele mai populare vremuri pe durată limitat Schimbări climatice - adevăr sau ficțiune? Partea 1. Schimbările climatice sunt o temă din ce în ce mai prezentă în societatea de azi. În jurul acestui fenomen complex s-au creat multe confuzii, ceea ce a dus la creșterea gradului de scepticism al oamenilor. Publicăm o serie de articole prin care să investigăm cele mai comune [

Artificiali (antropogeni): imbracaminte, locuinte, asezari urbane; Dupa natura lor; Factori fizici; Biometeorologici ( temperatura, umiditatea, miscarea aerului, presiunea atmosferica) Radiatii; Poluari sonore; Factori chimici prin; Supraadaogarea unror substante la compozitia naturala a factorilor de medi Organizarea unui mod sănătos de viaţă; - răul care poate fi evitat! 2 noiembrie 2007, 22:23. 0 stele | 0 review-uri. Dezvoltarea vertijinoasă a ştiinţei; apariţia zi de zi a unui număr impunător de factori antropogeni care ne afectează viţa.. sau a altor factori care influențează factorii naturali sau antropogeni. Astfel, diferite tipuri de monitorizare au fost delimitate și dezvoltate în continuare, cum ar fi: monitorizare geofizică - supravegherea modificărilor geofizice; monitorizare chimică - supravegherea modificărilor compoziției chimic Omul, ca factor cauzal, favorizeaza alunecarile prin lucrari de retinerea apei pe versanti (canale, bazine de acumulare, terase), prin indepartarea sprijinului natural al versantilor, taluzurilor sau malurilor, prin sapaturi pentru canale (zonele miniere), cariere, cai de comunicatii, prin defrisarea padurilor de pe terenurile predispuse.

3. CLASIFICAREA FACTORILOR ECOLOGICI. Noţiunea de factori ecologici. Factori abiotici: climatici, edafici, orografici. Factori biotici. Relaţiile plantă-plantă, plantă-animal, animal-animal. Factori antropogeni: direcţi şi indirecţi. 4. PRINCIPIILE DE CLASIFICARE(EVIDENŢIERE) A GRUPELOR ECOLOGICE DE ORGANISME factori externi, care acþioneazã asupra versanþilor sau a taluzurilor. Aceºti factori pot fi naturali sau antropogeni. De cele mai multe ori, cedarea se produce din cauza cumulãrii efectelor.

Factori ecologici - Wikipedi

antropogeni čimbenik. Czech. antropogene factor Definition. Definition is not available for the current language. Related terms. Broader: abiotische factor Themes: algemeen Group: BIOSFEER(organismen,ecosystemen) Other relations. Has close match: UMTHES: Anthropogener Faktor. ionizante și reducerea maximă posibilă a impactului factorilor antropogeni asupra mediului, a fost stabilit un număr de măsuri generale de către Centrala nucleară Rivne a SE NNEGC Energoatom: - îndeplinirea cerințelor legislației de mediu a Ucrainei, acordurile internaționale ale Ucrainei Acest referat descrie Managementul Situatiilor de Urgenta in Cazul Alunecarilor de Teren. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier ppt de 17 pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Neacsa Florin Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca Ca și în cazul semi-morcovului experimental, clima se schimbă nu doar din cauza CO2: alți factori, naturali și antropogeni, joacă roluri semnificative pe tabla de șah climatică. Iar noi trebuie să considerăm jocul complex al tuturor pieselor, nu doar al uneia singure, care nici măcar nu e regină National Bibliometric Tool. АРНАУТ, Николай. Влияние водохранилища Костешты-Стынка на режим стока воды и транспорта взвешенных наносов р. Прут

Factori Antropogeni - Referat

National Institute for Research and Development in Optoelectronics INOE 2000, Subsidiary Research Institute for Analytical Instrumentation (ICIA) based in Donath Street no. 67, Cluj-Napoca, puts out for competition a position of of senior researcher grade III, CSIII, in the field Plant and animal resources engineering, indefinite period. Place of the competition: ICI Factori umani: eurlex-diff-2018-06-20. Besonderheit des geografischen Gebiets[Bei Anträgen für g.U. auch eine Beschreibung der natürlichen und menschlichen Faktoren beifügen.] Specificul ariei geografice[Pentru cererile de DOP, se include, de asemenea, o descriere a eventualilor factori naturali sau umani.

S-a demonstrat, că sub acţiunea factorilor antropogeni se formează comunităţi algale care se deosebesc atât prin componenţa taxonomică, cât şi prin raportul între principalele filumuri de alge, prin numărul mediu de specii într-o probă. În general se constată o degradarea a comunităţilor algale, substituirea speciilor. • factorii antropogeni ce ţin de activitatea de gospodărire a omului, care adeseori pot fi imprevizibili şi care pot influenţa asupra proceselor de inundare. Inundarea localităţilor poate fi provocată de: Factori antropogeni Nr. d/o Factorii de bază.

antropogen - definiție și paradigmă dexonlin

Anunț concurs. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de cercetator stiintific gradul II, CSII, domeniul Ingineria resurselor vegetale si animale antropogeni čimbenik. Czech. anthropogenic factor Definition. Definition is not available for the current language. Related terms. Broader: abiotic factor Narrower: ocean acidification Themes: general Group: BIOSPHERE (organisms, ecosystems) Other relations. Has close match:. Aceşti factori pot fi naturali sau antropogeni. De cele mai multe ori cedarea se produce datorită cumulării efectelor acestora asupra masei de pământ (Aşuencei şi Răileanu, 2010). Din categoria factorilor naturali fac parte cei climato-meteorologici, cei biotici şi factorii mecanici naturali..

artificiali (antropogeni): îmbrăcăminte, locuinţe, aşezări umane, etc. 14. factori de mediu unor agenţi - îndepărtarea,minimalizare cauzali specifici factorilor de risc prin respectarea recunoscuţide a normelor de calitatea mediului determina boala - - - - -. Schimbarea climei poate fi cauzatǎ atat de factori naturali interni (modificarile care apar in interiorul sistemului climatic sau datorita interactiunilor dintre componentele sale) cat si naturali externi (variatia energiei emisa de soare, eruptii vulcanice, variatia parametrilor orbitali ai Pamantului) sau externi antropogeni Anumiți factori antropogeni au afectat populația de zebre. Vânătoarea de zebre pentru piei și distrugerea terenurilor au afectat populația zebră. Zebra Grevy și Munții sunt considerate specii pe cale de dispariție. animale. Diferența dintre monedele yuan și renminbi. Diferența dintre creveți și creveți. Deutsch atât naturali (variaţii în radiaţia solară şi în activitatea vulcanică) cât şi antropogeni (schimbări în compoziţia atmosferei datorită activităţilor umane). Numai efectul cumulat al celor doi factori, poate explica schimbările observate în temperatura medie globală în ultimii 150 de ani. Creştere Habitatul este rezultatul interacțiunii factorilor edafici, climatici, antropogeni și biotici. În natură vietățile nu au o răspândire uniformă. Știucile viețuiesc în apa curgătoare a râului, pisica sălbatică - în hățișurile pădurii, iar urșii albi- pe întinsurile înzăpezite ale Arcticii. Cu alte cuvinte, fiecare.

Antropogeni faktor — Bionet Škol

 1. ate de 3 factori majori: radiațiile solare, răcirea Terrei și factorii antropogeni (emisiile de CO2). În 1972 Mikhail Budyko a prezis că temperatura medie a Pământului va crește cu 1°C până în 2020, 2.25°C până în 2070, și că Arctica va fi eliberată de.
 2. : - factori climaterici, geomorfologici şiantropogeni;-procese fizice , chimice şibiologice sunt puternic influențatede poluare APE SUBTERANE pot reprezenta o sursăconvenabilăde apăpotabilă; au caracteristici fizico-chimice relativ constante în timp şi dependente de natura geologicăa straturilor permeabile
 3. te, poluări atmosferice, etc. Este autor şi coautor a circa 220 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 10 monografii, cărți și culegeri, 3 brevete de invenţie, 4 recomandări.
 4. impactul factorilor naturali și antropogeni; casa din lemn a fost reconstruita si au fost adaugate camere. Desigur, aceasta nu este o listă completă, dar oferă o idee despre motivele care ar putea necesita crearea unei noi fundații sau turnarea betonului pentru a evita distrugerea vechilor
 5. istrative, resursele umane, ideologia, mesajul, electoratul stabil, tradiţia politică

Cinci factori antropogeni care vor modifica radicale

concentraţie care variază în timp şi este dependentă de o serie de factori naturali sau antropogeni). Compoziţia atmosferei se prezintǎ astfel: 1. componenţi principali: azot 78,084%, oxigen 20,946% factor antropogènic. Chinese. antropogeni čimbenik Definition. Definition is not available for the current language. Alternatives: antropogeni faktor; Related terms. Broader: abiotički čimbenik Themes: općenit Group: BIOSFERA (organizmi, ekološki sustavi). La aceşti factori restrictivi, se adaugă scăderea continuă a gradului de aprovizionare a solului cu elemente nutritive (azot, fosfor, potasiu) şi scăderea conţinutului în humus al solurilor. Foarte multe suprafeţe ale terenurilor agricole sunt afectate de mai mulţi factori restrictivi cu repercursiuni asupra producţiei, calităţii. In primul rind, ei se formeaza permanent in rezultatul proceselor metabolice permanente din organism. In al doilea rind, sub influența factorilor externi, atit naturali, cit si antropogeni sau tehnici, provocate de om sau de dezastre provocate de om (sub influenta poluarii mediului, fumatul, radiatii, produse chimice de uz casnic)

Factorii abiotici, factorii biotici ai mediului: exempl

Schimbările climatice sunt rezultatul acţiunii simultane a factorilor interni (modificări care apar în interiorul sistemului climatic sau datorită interacţiunilor dintre subsistemele sale), externi naturali (variaţii ale energiei solare, erupţii vulcanice, variaţii ale parametrilor orbitali ai Pamântului) şi externi antropogeni. Traducciones principales de factor antropogénico en italiano: fattori antropogeni. Echa un vistazo a las oraciones de muestra, pronunciació

Din cauza pășunatului intensiv, și a altor factori antropogeni, în aria de protecție specială avifaunistică sunt prezente următoarele specii invazive: Xanthiumspinosum, Xanthiumstrumarium. 2.3.3. Ecosisteme. Situl ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat conține următoarele categorii de ecosisteme: Ecosisteme agricole- 106,5 hectar variabilă şi dependent de o serie de factori naturali sau antropogeni. Pe lîngă compuşii gazoşi care constituie compoziţia de bază a atmosferei, pot exista în cantităţi variabile vapori, particule lichide şi solide precum şi diverse specii radicalice sau ionice aflate într-un echilibru dinamic cu suprafaţ

Stațiunea de Cercetari Ecologice Brăila sprijină implementarea proiectelor de cercetare legate de sistemele complexe socio-ecologice din sectorul Inferior al Dunării. De-a lungul timpului, personalul de cercetare al Stațiunii, împreuna cu personalul Departamentului de Ecologie Sistemică și cel al Centrului de cercetări în Ecologie. Conferinţa Tinerilor Cercetători din Moldova 2004 CZU 001 (092)=135.1=161.1 C 65 DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII Conferinţa Tinerilor Cercetători din Moldova, 2004 / Asoc. Tinerilor Cercet. Din Moldova; com. de Postolach

Istoricul geomorfologiei, ce studii, geoforme, importanță

 1. mediul lor de viață, alcătuit din ansamblul factorilor de mediu, abiotici, biotici și antropogeni, precum și structura, funcția și productivitatea și sistemelor supraindividuale și a sistemelor mixte. Ecologia ca știință s-a format la mijlocul secolului XIX, fiind acumulate date despre varietate
 2. Ca factor ecologic, apa reprezintă componentul esenţial al materiei vii (în mod curent 65-80% din biomasă) participând la toate procesele fiziologice şi biochimice. Apa are o distribuţie diferită în timp şi spaţiu ceea ce creează condiţii foarte diverse. Dacă în emisfera nordică suprafaţ
 3. populaţii într-un anume punct sau areal, factori ce sunt climatici, biotici, abiotici, sociali, antropogeni, în cazul omului inclusiv economici şi politici. Omul este astăzi parte din majoritatea ecosistemelor, iar habitatul lui generic (în gama lui extinsă de forme şi spaţii), este în creşter
 4. at acest fenomen sunt atât naturali (variaţii în radiaţia solară şi în activitatea vulcanică) cât şi antropogeni (schimbări în compoziţia atmosferei datorită activitaţilor umane). Numai efectul cumulat al celor 2 factori poate explica schimbăril
 5. asupra organismelor sunt numite factori de mediu: abiotici, biotici şi antropogeni (ţin de particularităţile mediului, prezenţa omului şi activitatea lui de muncă). Unii dintre factori au importanţă vitală; aceştia sunt factori limită. Factorii abiotici au ca sursă evoluţia. Astfel, în procesul dezvoltări
 6. Pisica domestică este unul dintre cele mai populare animale de companie. Din punct de vedere al sistematicii biologice moderne, pisica domestic

Info. About Factori ecologici. What's This

 1. Interpretarea factorilor evoluţiei lumii organice. Descrierea etapelor principale ale apariţiei omului Analiza și elaborarea schemelor de relaţii trofice din diverse ecosisteme, lanțurilor, piramidelor și rețelelor trofice. Elevul va fi capabil: Să distingă definiția / explicația termenilor cheie
 2. ate de o combinație de factori naturali și antropogeni specifici ariei de culti-vare, care nu pot fi reproduși identic în alte zone. Acest lucru este confirmat de eșuarea tuturor încercă-rilor de a extinde această cultură în teritoriile limitrofe din Catania sau pe latura occidentală tireniană
 3. La Mulți Ani Doamna membru corespondent Maria NEDEALCOV! 26.06.2020. Vizualizări: 1099. Vizitatori unici: 831. Astăzi este ziua de naștere a membrului corespondent Maria Nedealcov, doctor habilitat, profesor universitar, specialist în climatologie și agrometeorologie, director al Institutului de Geografie și Ecologie

Evaluarea ecologicä a factorilor antropogeni rolul lor în modificarea ecosistemelor naturale a calitätii vietii populatiei. Cercetarea, determinarea estimarea gradului de adaptare a individului populatiei la factorii ecologici de mediu. Importanta ereditä!ii ecoumane pentr Fiecare fenomen natural negativ, care duce la nimicirea fertilităţii solurilor, trebuie cercetat din punct de vedere al condiţionării în legatură cu un rând de factori, şi anume, climatici, hidrogeologici, antropogeni, litologici, neotectonici seismici ş.a. Cu toate acestea, trebuie de menţionat, că o mare parte din factorii de mai. Sau este vorba și despre vreun alt factor de influență? Într-un articol scris de Alexandra Witze, intitulat Earth's magnetic field is acting up (rev. Nature, vol. 565, pp. 143-144, ed. Springer, 10 ianuarie 2019), se arată că, din cauza migrării rapide a Polului N magnetic al Pământului spre Est (Siberia), adaptările care trebuiau. impactului factorilor antropogeni si climatici din date de teledetectie satelitara si bio-geofizice in-situ. 28 0,00 1. author: irina.stan created date

Factori ecologici : definition of Factori ecologici and

Dmitri Rogozin i-a făcut o excursie lui Igor Dodon la Roscosmos. 24 noi, 2018 15:21 0. 532. Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a familiarizat cu cele mai noi evoluţii şi tehnologii ruseşti în domeniul instrumentaţiei spaţiale, al teledetecţiei Pământului şi al comunicaţiilor prin satelit în cadrul unei vizite efectuate. RAPORT referitor la revizuirea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene. Procedură : 2020/2087 (INI) Stadiile documentului în şedinţă. Stadii ale documentului : A9-0052/2021. Texte depuse : A9-0052/2021. Dezbateri : PV 17/05/2021 - 17. CRE 17/05/2021 - 17 Cunoasterea factorilor naturali si antropogeni care favorizeaza poluarea atmosferica la modificarile climatice si consecintelor ce decurg. 7.2 Cunoasterea tipurilor de surse de poluare si de poluanti precum si efectul poluantilor asupra Obiectivele specifice 459 Formularul corespunde Fisei Disciplinei promovata prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3)