Home

Art 20 constitutie

ARTICOLUL 20 Tratatele internaţionale privind drepturile

  1. Art. 20: Constituirea ca parte civila (1)Constituirea ca parte civila se poate face pana la inceperea cercetarii judecatoresti. Organele judiciare au obligatia de a aduce la cunostinta persoanei vatamate acest drept
  2. + Articolul 20 Tratatele internaționale privind drepturile omului (1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanta cu Declarația Universala a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte
  3. area legii
  4. (1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime. (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. (3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil
  5. Art. 1 - Statul roman. Art. 2 - Suveranitatea. Art. 3 - Teritoriul. Art. 4 - Unitatea poporului si egalitatea intre cetateni. Art. 5 - Cetatenia. Art. 6 - Dreptul la identitate. Art. 7 - Romanii din strainatate. Art. 8 - Pluralismul si partidele politice. Art. 9 - Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale
  6. ARTICOLUL 20 Tratatele internaţionale privind drepturile omului Dispoziţii comune; ARTICOLUL 21 Accesul liber la justiţie Dispoziţii comune; ARTICOLUL 22 Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică Drepturile şi libertăţile fundamentale; ARTICOLUL 23 Libertatea individuală Drepturile şi libertăţile fundamental
  7. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca, potrivit normei tranzitorii cuprinse in art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, dispozitiile acestui act normativ nu se aplica antecontractelor care au fost autentificate la notariat anterior intrarii in vigoare a acestei legi

ART. 20 Tratatele internationale privind drepturile omului (1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate in concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte - art. 20 din Constitutia Romaniei: potrivit carora CCR a facut o analiza succinta numai cu privire la dispozitiile art. 141 din Constitutie, fara a analiza, asa cum am solicitat, incalcarea dispozitiilor art. 1 alin. 3 si 5 prin raportare la art. 141 din Constitutia Romaniei si art. 2 din Legea nr. 248/2013, se poate constata ca nu a fost. + Articolul 20 Căile de comunicaţie, spaţiul atmosferic şi apele navigabile şi flotabile sînt de domeniul public. Sînt bunuri publice apele ce pot produce forta motrice şi acele ce pot fi folosite în interes obştesc Articolul 20. Accesul liber la justiţie (1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime

Art 20 Constitutie Tratatele internationale privind drepturile omului (1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate în concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu. - Art. 20: (1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte Ineptia proiectului de lege privind generic carantinarea incalca din star art.20 din Constitutie, respectiv nu raspunde ceruntelor imperative ale considerentelor Deciziei CCR nr.458/2020 si ale altora publicate. Sper ca se va cenzura ineptia proiectului de lege privind generic carantinarea intrucat incalca din star art.20 din Constitutie,.

Constitutia Românie

(2) Dispozitiile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari se aplica in mod corespunzator. (3) In cazul acestor cereri, daca instanta de judecata va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizata de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. 11. În ceea ce privește dispozițiile art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020, arată că această ordonană a fost aprobată prin Legea nr.20/2020. Scopul reglementării ț îl reprezintă prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor și aceasta a fost adoptată ca urmare a declarării de către Organizaia Mondială a CONTRE PE APLICAREA GLOBALA A LEGII PENALE MAI FAVORABILE - Tudorel Toader: Decizia CCR trebuie sa fie respectata! Aida Popa: Art. 7 din CEDO raportat la 20 din Constitutie ar putea fi solutia. ICCJ se adreseaza judecatorilor si justitiabililor, CCR se adreseaza normei si legiuitorului Chiar daca legea de revizuire a art. 48 din Constitutie nu a fost aprobata prin referendum, apreciez ca lucrurile au fost transate chiar de Curtea Constitutionala prin doua decizii Tot astfel, sistemul normativ intern este racordat, prin intermediul art.20 din Constitutie, cadrului normativ international in materia drepturilor omului si interpretarii evolutive date de instante internationale precum CEDO, consacrand prioritatea celor mai inalte standarde privind drepturile fundamentale

Acest art. 20 alin. (1) arata ca drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență nu pot fi urmărite silit decât în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu. Conform art. 147 alin. (1) din Constitutie,. In drept, conform art. 6 CEDO aplicabil in conditiile art. 20 Constitutie, dreptul la un proces echitabil presupune, inclusiv, garantarea pentru partea care a castigat procesul a posibilitatii de a pune in executare hotararea pronuntata. Autoritatile sunt obligate sa ia masurile necesare in scopul executarii unei hotarari judecatoresti. In privinta neconcordantei art.123 cu reglementarile in materie pe plan european, Curtea subliniaza ca aceasta ar face obiectul controlului de constitutionalitate numai in masura in care ar avea incidenta prevederile art. 20 din Constitutie, ori Carta europeana a limbilor regionale sau minoritare si Conventia-cadru pentru protectia. Pana la data de 31 decembrie 2021, prin derogare de la prevederile art.20 din Legea nr.31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, finantarea cheltuielilor institutiei se asigura din veniturile proprii. Decizia CCR este definitiva

Constituirea ca parte civila in procesul penal

CAPITOLUL I. PARLAMENTUL - PRINCIPALA INSTITUtIE IMPLICATA IN PROCESUL LEGISLATIV 1.1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PARLAMENTULUI ROMANIEI Dupa finalizarea procesului electoral, cele doua Camere ale Parlamentului se intrunesc in prima sedinta , la convocarea Presedintelui Republicii, in cel mult 20 de zile de la alegeri (art. 63 alin. 3 din Constitutie) CONSTITUTION OF WHO 1 Basic Documents, Forty-fifth edition, Supplement, October 2006 This text replaces that on pages 1-18 of the Forty-fifth edition of Basic documents, following the coming into force of amendments adopted by the Fifty-first World Health Assembly ──────────aprobată prin ordinul 4.426 din 20 iulie 2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 715 din 20 iulie 2021.──────────art. 1(1) elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu şi.

DreptOnline.ro - Decizie neconstitutionalitate , Decizia nr. 1611 din 15 decembrie 2010 privind constitutionalitatea art. 12 alin. (4) si (5), art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) si (2), art. 37 partea introductiva, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) si art. 44 din Regulamentul Camerei Deputatilor, astfel cum a fost modificat prin hotararile nr. 26 si nr. 27 din 5. Cu privire la dreptul de proprietate, art. 19 declara proprietatea de orice natura si creantele asupra statului ca fiind sacre si inviolabile; in art. 20 se garanta proprietarilor garantia despagubirii. Tratatul de la Berlin a impus modificarea art. 7 in sensul ca strainii erau capabili sa dobandeasca si sa exercite drepturi civile si politice ART. 20 Tratatele internaţionale privind drepturile omului (1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertãţile cetãţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanta cu Declaraţia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte Recurs contencios administrativ. excepţie de nelegalitate act administrativ. -art.4 din Legea 544/2004; -art.137 Cod procedură civilă; -art.20 al.2, 148 al.2 din Constituţie; -art.6 cedo; -art.47 din Carta Drepturilor fundamentale a ue Prin urmare, textul criticat incalca principiul legalitatii, in componenta sa referitoare la suprematia Constitutiei, consacrat de art.1 alin.(5) din Constitutie, prin raportare la art.65 alin.(1) si (2) lit.b), art.76 alin.(2) si art.138 alin.(2) din Constitutie

La fondul cauzei am invocat și o excepție de neconstituționalitate cu privire la prevederile din Legea nr. 72/2016, anume art. 20 alin. 2, care stabilesc obligativitatea achitării unei contribuții minime lunare la sistemul de pensii al avocaților chiar dacă avocatul nu realizează venituri Art. 207. Santajul - Legal Land. Art. 207. Santajul. (1) Constrangerea unei persoane sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva, in scopul de a dobandi in mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani. (2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza amenintarea cu darea in vileag a. Constituţie, cu reactualizarea denumirilor şi dându-se textelor o noua numerotare (art. 152 a devenit, în forma republicată, art. 156). Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003 a fost aprobată prin referendumul naţional din 18-1 Art 20 Constitutie nu rezerva numai CCR posibilitatea de a aplica DUDO. De altfel, DUDO, CEDO, TUE sunt obligatorii pt orice institutie din Romania si, numai in ultima instanta, pt curti: daca politia, finantele, guvernul, parlamentul ar respecta DUDO, conventiile, pactele internationale la care suntem parte, nu s-ar mai ajunge poate in justitie

Studiu realizat de conf. univ. dr. Silviu-Gabriel Barbu și preluat de pe Juridice.ro. Lipsa efectelor juridice abrogatoare sau de suspendare (imediate) ale Deciziei Curtii Constitutionale nr. 45/27.02.2018 asupra Legii nr. 303/2004 - forma in vigoare mentionate de art. 147 alin. 1 din Constitutie; Rolul exclusiv al Parlamentului de a pune in acord Legea de modificare a Legii nr. 303/2004 cu. Revista ART-EMIS doreste a fi continuatoarea spiritualitatii romanesti, in fata tavalugului demolator contemporan. Morali in ton, intransigenti in comunicare si profesionisti in adevar, vom fi fermi in pastrarea limbii romane si a identitatii nationale, invadate de plagile cosmopolite deformatoare [Art.75 al.(2) introdus prin RMO10 din 20.10.94, MO10/20.10.94 pag.2; alineatul întîi se va numerota cu cifra (1)] Articolul 76 Intrarea în vigoare a legii. Legea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei. Nepublicarea legii atrage inexistenţa. Astfel, art. 20 din Declaraţia universală a drepturilor omului reglementează imperativ că orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere paşnică şi nimeni nu poate fi silit să facă parte dintr-o asociaţie. Continuă lectura. Despre asociaţiile de locatari şi libertatea de asociere. Apreciază: Apreciere La data de 13 iulie 1866, se promulgată Constituţia României, alcătuită după modelul celei belgiene, rămasă în vigoare, cu unele revizuiri şi modificări, pînă în 1923. Constituția din 1866 este actul juridic și politic fundamental al României adoptat după Unirea Principatelor Române. Constituția din 1866 este prima constituție propriu-zisă a României și a fos

CONSTITUTIE 21/11/1991 - Portal Legislati

Art 102 din Constituție vs. art 18 din Codul administrativ constitutie. guvern. viceprim-ministru. Facebook Twitter WhatsApp Email. Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro. Sfântul Ilie, 20 iulie. Ce trebuie să faci astăzi, în această zi de... 20 iul, 09:12 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) din legea finanţelor publice nr. 500/2002 , cu modificãrile ulterioare, şi al art. 25 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre

Conform art 16 din Constitutia Romaniei, toti suntem egali in fata legii. Conform art. 20, alin 2 si art 148 alin 1,2 si 4, cand legile tarii contravin legilor si tratatelor internationale la care Romania a aderat, prioritate au legile internationale Prin Decizia 580/20.07.2016 Curtea Constituţională a avizat constituţional propunerea de modificare a dispoziţiilor art. 48 alin. 1 din Constituţie reţinând că ea nu aduce nicio ingerinţă vreunui drept individual. Potrivit art. 48 alin. 1 din Constituţia în vigoare azi, căsătoria este definită pri Decizia 20/1997 ( DECIZIE Nr. 20 din 30 ianuarie 1997 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330, ale art. 330^1, ale art. 330^2, ale art. 330^3 si ale art. 330^4 din Codul de procedura civila Art. 220. [protectia liderilor sindicali] (1) Reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor. (2) Pe toata durata exercitarii mandatului, reprezentantii alesi in organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediati pentru motive ce tin de.

Art. 21 - Accesul liber la justiţie - Constituția Românie

Prevederile art 2 alin e) si art. 10 alin (5) si (6) din Legea 196/2018 contravin si prevederilor art. 44 din Constitutie privind dreptul la proprietate privata care este garantat. Ori administrarea unei asociatii private cum e asociatia de proprietari a unui condominiu format din proprietati private si proprietari privati, nu poate constitui o. Astfel, art.48 din Constitutie defineste institutia casatoriei in corelatie cu protectia copiilor, deopotriva din afara casatoriei si din casatorie. Este evidenta, deci, componenta biologica ce a fundamentat conceptia legiuitorului constituant in privinta casatoriei, fiind fara indoiala ca aceasta a fost privita ca uniunea dintre un. De Grondwet voor de Bondsrepubliek Duitsland (Duits: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) is de Duitse grondwet en dateert van 23 mei 1949, samen met de stichting van de Bondsrepubliek Duitsland.De grondwet kan alleen veranderd worden met een tweederdemeerderheid van zowel de Bondsdag als de Bondsraad.Daar de Bondsraad en Bondsdag vaak verschillende meerderheden hebben, komt deze.

Constitutia Romaniei actualizata la zi - Constituția Românie

Articole din privind susținerea modificării art. 48 alin. 1 din Constituție scrise de rod neunitarä a legii (art.336 alin.l C.pen.) a fost aceea de a se stabili întinderea efectelor Deciziei Curtii Constitutionale nr.732 din 16.12.2014, dupä publicarea în Monitorul Oficial, efecte preväzute în alin.(l) al art. 147 din Constitutie, astfel: Dispozitiile din legile ordonanfele în vigoare, precum cele di Potrivit art.27 alin.(1) din Constitutie, domiciliul si resedinta sunt inviolabile. Nimeni nu poate patrunde sau ramane in domiciliu ori in resedinta unei persoane, fara invoirea acesteia. Justificarea acestui drept fundamental consta in respectul personalitatii umane, ceea ce implica si respectul domiciliului sau

Organizații care nu vor revizuirea art. 48 alin. (1 )din Constitutia Romaniei. Extras din DECIZIA nr.580 din 20 iulie 2016. asupra iniţiativei legislative a cetăţenilor intitulată Lege de revizuire a Constituţiei României: 14 CCR A JUDECAT DOAR CE I-A CONVENIT - Avocata Silvia Uscov solicita CCR sa completeze Decizia 391/2021 prin care a respins exceptia de neconstitutionalitate a intregii Legi 55/2020: Se retine c-am formulat critica de incalcare a art. 1 alin. 3 si 5 prin raportare la art. 141 din Constitutie si art. 2 din Legea 248/2013 - nesolicitarea avizului CES... Din considerente lipsesc mentionarea. Parlamentul a votat revocarea din funcție a Avocatului Poporului, Renate Webe

ARTICOLUL 24 Dreptul la apărare Drepturile şi libertăţile

Art. 20. Caracterul ecleziastic și scopul religios sau de cult al unei asociații sau instituții, nu pot să constituie . CONSTITUȚIA REPUBLICII ITALIENE 13 cauza unor speciale limitări legislative, nici ale unor obligații fiscale speciale pentru constituirea ei in temeiul art. 4 alin. (2) 9i (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stärii de urgentå la nivel national, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3 5 din anexa nr. 2 la acela$ decret 9i al art. 20 lit. n

Decizia CCR nr. 755/2014 - admite exceptia de ..

In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 86 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. ART. 20(1) In conditiile in care entitatea nu mai indeplineste criteriile generale si specifice de acreditare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare retrage titlul de ART. 24 (1) Sustinerea financiara pentru dezvoltarea infrastructurii, la. ani 20 si 30 ai secolului trecut, incalcand art. 8 din Constitutie care defineste partidele ca forme de manifestare a pluralismului in societate si garantii ale democratiei constitutionale; Ca, prin aceasta tactica insurectionala, Presedintele, pervertind puterea de stat cu care a fos Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate Art. 15. Cererea de urmarire penala a membrilor Guvernului si, dupa caz, de ridicare a imunitatii parlamentare se adopta cu respectarea prevederilor art. 64 si ale art. 74 alin. (2) din Constitutie. Votul este secret si se exprima prin bile. Art. 16 Comparatie intre constitutii in ceea ce priveste ierarhia si importanta acordata unor principii. România: In statul român, principiile statului de drept sunt sugerate de art.1 alin.(3) Constitutie, aceste principii trebuie sa stea la baza tuturor institutiilor intemeiate pe principiul legalitatii, acestea fiind impuse tuturor autoritatilor publice si au in vedere automat si respectarea lor i

CCR A JUDECAT DOAR CE I-A CONVENIT - Avocata Silvia Uscov

Asia Express Sezonul 3 Online

Conform art. 171 alin. 4 Cod procedură penală, în cursul judecăţii , dacă apărătorul ales lipseşte nejustificat şi nu asigură substituirea, pleacă sau refuză să efectueze apărarea, organul judiciar ia măsura pentru desfăşurarea unui echitabil, să desemneze un apărător din oficiu care să-l înlocuiască , acordându-i timpul necesar pentru pregătirea apărării Av. Ana - Corina Săcrieru. Prin Decizia 580/20.07.2016, Curtea Constituțională a avizat constituțional propunerea de modificare a dispozițiilor art. 48 alin. 1 din Constituție reținând că ea nu aduce nicio ingerință vreunui drept individual Art. 108. - În unităţile administrativ-teritoriale în care persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale deţin o pondere de peste 20% unii funcţionari publici din serviciile care au contacte direct cu cetăţenii vor cunoaşte şi limba minorităţii naţionale respective

Articole din art 26 Constituție scrise de detoateamestecate. Oleleu muică! A izbucnit războiul! Al enșpelea și aproape mondial! Homosexualii își cer dreptul la fericireprin legalizarea relației dintre două persoane de același sex iar trei milioane de români stau strajă cu semnăturile ridicate pentru combaterea inamicilor familiei tradiționale Art. 2 SUVERANITATEA (Propunere de discutat) Suveranitatea aparține poporului roman prin: Vot, Inițiativă, Referendum și Demiterea din funcția electiva. Are 20 de secțiuni. Secțiunea 1. Toată puterea politică aparține cetățenilor români cu drept de vot. Guvernul este instituit pentru protecția, securitatea și beneficiile. Articole din art. 30 Constitutie scrise de Andrei Tiut. You cannot stop the signal (Mr. Universe, Serenity) Am povestit pe acest sit cum eu şi George (via Civitas '99) suntem implicaţi într-o serie de propuneri privind modificarea Constituţiei In concordantä cu dispozitiile art. 1 alin. (5) din Constitutia României, republicatä, ln România, respectarea Constitu!iei, a suprema(iei sale 'i a legilor este obligatorie Totodatä, art. 34 alin. (3) din Constitutie prevede cä organizarea sistemului de asiguräri sociale de sänätate se stabile§te potrivit legii, respecti

proiect de lege pentru abrogarea art. 74 exponent 1 din codul penal, excepŢia de neconstituŢionalitate a dispoziŢiilor art. 741 din codul penal, principiul egalitĂŢii cetĂŢenilor În faŢa legii - art. 16 alin. (1) din constituŢie, imparȚialitate·integritate·eficienȚ Chiar daca legea de revizuire a art. 48 din Constitutie nu a fost aprobata prin referendum, apreciez ca lucrurile au fost transate chiar de Curtea Constitutionala prin doua decizii. Prin Decizia CCR nr. 580 din 20 iulie 2016 asupra initiativei legislative a cetatenilor intitulate Lege de revizuire a Constitutiei Romaniei, publicata in.

CONSTITUTIE 28/03/1923 - Portal Legislati

Pentru identitate de raţiune, spune CCR, având în vedere Decizia 297 din 27 martie 2012, precitată, Curtea constată că dispoziţiile art.134 indice 1 alin.(3) lit.a) introduse în Codul fiscal prin legea supusă controlului încalcă dispoziţiile constituţionale în ceea ce priveşte consilierii de conturi De la CONSTITUȚIE citire. Astăzi am citit legea supremă a României, din doască în doască virtuală. Nu este prea originală, fiind cam a șasea Constituție în 144 de ani de existență a statului, cam una la fiecare sfert de veac. Trist! Efortul mi-a fost însă răsplătit de revelație după revelație. Cea mai hidoasă a fost. art.103 constitutie: avem 1 stiri despre art.103 constitutie. Citeste acum toate articole despre art.103 constitutie pe Digi24.r Avocatul Gheorghe Piperea face o serie de acuzații grave la adresa autorităților, după emiterea Ordonanțelor militare din perioada stării de urgență. Acesta spune că, pr Constitutia Romaniei. Art 30 - Libertatea de exprimare. (1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. (2) Cenzura de orice fel este interzisă

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi, CURTEA CONSTITUTIONALA In numele legii DECIDE: Admite exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin Posts about semnaturi pentru art. 48 din Constitutie written by anomismi4 Pentru că art. 84 din Constituţie spune clar: Preşedintele României se bucură de imunitate. Prevederile articolului 72 alineatul (1) se aplică în mod corespunzător. Cu alte cuvinte, un şef de stat nu poate fi tras la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Adică, nici Traian Băsescu. In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 11 alin. (2) lit. g) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ART. 1 Se aproba Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. ART.

Jandarmeria încalecă pe Constituție, PSD atacă CCR, un

In acest articol ma voi opri asupra art 44 alin 1 din #Constitutie: ART. 44 (1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.. A doua teza din art 44 (1) de regula este ignorata insa acesta este foarte importanta fiind purtatoare de multe. Consiliul Federației Ruse și Duma de Stat au aprobat o serie de amendamente constituționale ieri, 11 martie 2020. De acum, Constituția vorbește despre importanța credinței istorice a Rusiei în Dum CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURIIPentru a se asigura o buna delimitare a puterilor in stat si mai ales pentru garantarea independentii puterii judecatoresti,Constitutia a creat un organism profund democratic si indispensabil pentru buna functionare a justitiei-Consiliul Superior al Magistraturii.Constitutia revizuita,prin art.132 alin.1 a conferit nobila si inalta misiune de garant al. Art. 30 din Constitutie, intitulat “ libertatea de exprimare †arata la aliniatele 6) si 7) : alin. 7) : Sunt interzise de lege defaimarea tarii si a natiunii, indemnul la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau violenta publica, precum si manifestarile obscene, contrare bunelor moravuri.â

Constituţia R

Blog politic si polemic. Klaus Iohannis, SUA, 21 septembrie 2017: Mie mi se pare o campanie ciudată, nu am urmărit în detaliu fiindcă nu urmăresc astfel de cancanuri, dar nu cred că afectează credibilitatea vreunei instituții Avocatul Poporului consideră că adoptarea într-o singură ședință de Guvern a unui număr de 25 de ordonanțe de urgență este nu doar fără precedent, ci o gravă abatere de la normele art. 115 din Constituție, Guvernul substituindu-se practic Parlamentului

20 noiembrie, Ziua Universala a Drepturilor Copilului

hotararea prin care se solutioneaza planegerea impotriva

Gunther Krichbaum, presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, cere, intr-o scrisoare adresata presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, sa sa il convoace de urgenta pe Sorin Grindeanu la Bruxelles si sa ii solicite retragerea Ordonantei de modificare a Codurilor penale

PARALELA/COMPARATIE intre Constitutia Republicii BulgariaConstitutia de la 1866 - [PPTX Powerpoint]MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI nr