Home

Principii de etica profesionala referat

 1. 10. ETICA AFACERILOR. 1. Mituri ş i prejudec ăţ i despre lumea afacerilor 2. Necesitatea eticii în afaceri 3. Niveluri de aplicare ale eticii în afaceri 4. Problemele etice ale globaliz ă rii afacerilor . 11. ETIC Ă JURIDIC Ă 1. Juridic ş i etic . 2. De ce este necesar ă o etic ă a profesiei de jurist? 3. Responsabiliti generale ăţ 4. Competenţ a 5. Confiden
 2. NOŢIUNI GENERALE DE ETICĂ. Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Etimologie, definiţii şi delimitări conceptuale. Din punct de vedere etimologic, etica provine de la cuvintele greceşti: • ETHOS (Homer) = primordial, patrie, locuinţă, loc de întâlnire, locul natal, obiceiuri, caracter; • ETHIKE (Aristotel) = ştiinţa cunoaşterii
 3. Acest referat descrie Principii Morale - Referat Etica. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini). Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte
 4. e ideea de a nu exitsta alte domenii de interes pentru etică în căutările ei de a deveni aplicativă. Însă, bioetica reprezintă o piatră de temelie a noilor dezvoltări în acest domeniu. Iar provocările etice acţionează atât în cercetarea biomedicală, cât şi în aspectele legate de activitatea clinică
 5. Etica profesionala comunicare 1. Capitolul I Etica Profesională Conţinut: 1. Profesii şi profesionalism 2. Caracteristicile ideale ale profesiilor 3. Relaţiile între profesii şi sfera politică a societăţii 4. Etica profesională. Consideraţii generale 5. Caracterul contractual al eticii profesionale 6
 6. Etica morală și etica profesională. Încă din cele mai vechi timpuri s-a pus întrebarea dacă se poate da o definiție concretă și exactă termenului de moral și, totodată, ne-am pus întrebarea dacă moralitatea poate fi însoțită de alte adjective sau descrieri deontologice sau profesionale. În cele ce urmează vom încerca o.

Curs Etica Profesionala < Filosofie (#154147) RegieLiv

Etica și deontologia sunt elemente cheie în desfășurarea activităților profesionale, și putem spune, fără să greșim, că îngrijirile medicale de calitate depind într-o mare măsură de nivelul de respectare a principiilor etice și a valorilor deontologice Silvia Golban. ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE I. Obiective generale şi standarde de performanţă Obiective didactice: • Dezvoltarea la studenţi a respectului faţă de valorile morale autentice ale umanităţii şi ale poporului român • Formarea la studenţi a capacităţii de a utiliza, în activitatea profesională, categoriile şi.

sexuală. Ideea că etica academică se rezumă doar la plagiat este greșită. Consider că toţi studenţii Universităţii din București, de la cele 19 facultăţi, ar trebui să deprindă măcar cunoștinţele de bază legate de etica și integritatea academică, ca parte integrantă a vieţii lo Acest set de principii etice reprezinta totalitatea exigentelor de conduita morala corespunzatoare activitatii asistentului social. Principiile au la baza valorile fundamentale ale asistentei sociale: furnizarea de servicii in beneficiul clientilor, justitia sociala, respectarea demnitatii si unicitatii individului, a confidetialitatii si integritatii persoanei, autodeterminarii si competentei profesionale principii şi valori, în sensul prevenirii încălcării normelor eticii universitare. Codul de etică şi deontologie profesională este un reper de evaluare a moralităţii acţiunilor membrilor comunităţii universitare, furnizând principii pe baza cărora se pot stabili modele de comportament, de coeziun

Cel mai tare site de referate din Romania. Contine referate din toate domeniile Cuprins referat: Capitolul I.Aspecte specifice ale notiunii de etica 3. 1.1.Continutul notiunii de etica 3. 1.2.Functiile eticii 4. 1.3.Deontologia in institutiile publice.Etica profesionala 5. 1.4.Etica in administratia publica.Aspecte specifice 6. Capitolul II. Sectorul public invadat de coruptie 10. 2.1 Notiuni generale ale coruptiei 10 Codurile de etica profesionala 2 2 8.1.Funcţiile codurilor de etică. 8.2.Structura codurilor de etică. 8.3.Principiile de bază ale codurilor de etică. 8.4.Tipologia codurilor de deontologice. Aplicaţii practice: Prezentarea argumentelor in susţinerea activităţii profesionale a psiho logului intrun anumit domeniu profesional. 9 MORALA ŞI ETICA PROFESIONALĂ A CADRULUI DIDACTIC. Purcaru Raluca Daniela. Prof. Înv. Pr. Școala Gimnazială Talpa. Este adevărat că metodele de predare-învățare s-au schimbat. Funcționalitatea școlii presupune conlucrarea cu numeroși factori, în prim-plan situându-se cuplul profesor-elev ce reprezintă însăși schema. Raspunderea etica majora a oricarui auditor financiar este nevoia de independenta. Regulile de conduita si integritatea lor ofera recomandari privind interesele financiare si de alta natura care sunt permise in scopul de a-i ajuta pe auditori financiari sa ramana independenti

Principii teoretice legate de etica si deontologie - Mai jos o sa aveti mai multe rezultate pentru cautarea Principii teoretice legate de etica si deontologie. Puteti gasi foarte multe referate accesand categoriile din partea dreapta despre Principii teoretice legate de etica si deontologie.Uita-te mai jos si o sa gasesti cele mai relevante rezultate pentru cautarea Principii teoretice legate. profesionala, responsabilitatea personala, promovarea tolerantei si egalitatea sanselor, menite să asigure promovarea și consolidarea culturii de integritate academică, - respectul față de standardele etice și profesionale descrise pe larg în art. 44 Codul de etica si deontologie profesionala universitara, Carta UPB In SUA si alte tări -preocupare deosebit de serioasă pentru etica cercetării ştiinţifice: -publicarea unor documente importante pentru pregătirea viitorilor cercetători. - cursuri universitare de etica cercetarii -revista Science and Engineering Ethics -cărti On Being a Scientist Principii generale Art. 1 Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului In vederea cresterii gradului de pregatire profesionala, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali au obligatia sa efectueze cursuri si alte forme de educatie continua creditate

Etica managerului astazi referat

12. Analiza problemelor de etica reflectate in documentele Comisiei Europene a) Carta Europeană a Cercetătorilor b) Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor c) Etica in Programul - Cadru 6 al Comisiei Europene d) Document de lucru al Serviciilor Comisiei, Bruxelles 26.02.15 SWD (2015) 42 final Filosofii de la Universitatea din București ne propun încă un pas în consacrarea predării eticii în universități. Ei pot fi oferiți ca un exemplu de bune practici și de atașament față de ideea importanței pe care o are formarea etică pentru cultura profesională a tinerilor din diferite programe de studii universitare CAPITOLUL I DOMENIUL DE APLICARE SI PRINCIPII GENERALE ART. 1 Domeniul de aplicare al Codului de etica si deontologie profesionala din cadrul spitalului reglementeaza normele de conduita profesionala ale intregului personal. Normele din prezentul cod sunt obligatorii pentr Etica profesionala comunicare pozitivă: ceea ce putem să facem. Există diferite categorii de drepturi: politice, legale, morale (cele garantate de principii etice, de exemplu, dreptul la o îngrijire medicală profesională, dreptul la informaţii asupra propriei persoane, dreptul de a fi corect informat despre probleme publice. Principii ale eticii cercetării științifice. Avizarea și evaluarea etică a parțială a problemelor etice de care ne lovim în mod curent: într-o măsură semnificativă, de exemplu, ele vor fi diferite dacă facem cercetare de laborator sau noastre profesionale și în societate, să vorbim mai mult unii cu alții și mai puțin.

Referat Principii Morale - Referat Etica < Alte Domenii

 1. Codul de etică este elaborat în raport cu valorile, principiile şi normele etice profesionale generale ale: libertăţii academice, autonomiei personale, dreptăţii şi echităţii, respectului şi toleranţei, meritului personal, transparenţei, responsabilităţii individuale ş
 2. Referat referat principiile eticii profesionale. Referat referat principiile eticii profesionale. www.referate2.com. - referat cetatea sparta - europa de nord referat - ambalarea produselor alimentare referat - referate biologie cls a 9 a - marcheting in domeniul farmaceutic referat - masini de cusut wikipedia referat.
 3. Codul etic. Comisia de etica. Principii generale: Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior artistic, de stat. Obiectivele universităţii recunoscute de către toţi membrii comunităţii universitare, urmăresc formarea şi dezvoltarea profesioniştilor în domeniile artelor
 4. cuprins proiect cum descarc?. introducere 5 capitolul 1 7 etica. etica profesionala. 7 codul de conduita etica profesionala 7 capitolul 2 12 principiile fundamentale ale eticii si 12 conduitei profesionale a expertilor contabili 12 capitolul 3 19 analiza principiilor fundamentale ale eticii si 19 conduitei profesionale a expertilor contabili 19 3.1

BILITATEA un lucru, de a răspunde, de a da socoteală de ceva, de a accepta și suporta consecințele. Cuprinde totalitatea competenţelor profesionale şi atitudinilor etice impuse practicienilor unei profesii şi este o autoangajare conştientă şi voită într-o acţiune ETICA ( ethos (lb.greacă) - lăcaş, locuinţă, morav, obicei, caracter ) este: O ştiinţă a comportamentului, moravurilor; Un ansamblu de reguli de conduită împărtășite de o comunitate anume, un sistem de principii morale și de metode pentru aplicarea acestora De aceea, consider că este de datoria celorlalte cadre didactice să ia atitudine atunci când sunt încălcate principiile etice și deontologice. Dacă nu vom sesiza abaterile disciplinare constatate, dacă nu vom încerca să punem capăt acestor abateri, atunci ne putem considera părtași la acestea. Bibliografie

2. Valori și principii etice și de conduită profesională Codul de Etică şi Conduită Profesională al societății Drumuri si Poduri Locale Alba SA stabilește principiile și normele de etică și conduită profesională și se aplică atât în relațiile profesionale din interiorul societatii cât și în relațiile profesionale. Dispoziții generale Prezentul Cod de Etică şi Conduită Profesională defineşte valorile, principiile şi normele de conduită profesională pe care personalul Electrica S.A. si cel al filialelor trebuie să le respecte şi să le aplice în activitatea desfăşurată în cadrul organizaţiei, în concordanţă cu valorile şi obiectivele organizaţiei. Misiune Misiunea Electrica S.A. este. CODUL ETIC AL PROFESORULUI Capitolul I - Dispoziţii generale 1. Codul etic al profesorilor reprezinta un ansamblu de principii şi reguli de conduita care trebuie sa guverneze activitatea în cadrul instituţiei de învaţamânt în conformitate cu onoarea şi demnitatea profesiei. 2 Codurile de etica profesionala 2 2 8.1.Funcţiile codurilor de etică. 8.2.Structura codurilor de etică. 8.3.Principiile de bază ale codurilor de etică. 8.4.Tipologia codurilor de deontologice. Aplicaţii practice: Prezentarea argumentelor in susţinerea activităţii profesionale a psiho logului intrun anumit domeniu profesional. 9 Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România cuprinde un ansamblu de principii şi reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, profesia de moaşă şi profesia de asistent medical pe teritoriul României

universitatea allexandru ioan cuza iaşi facultatea de psihologie şi ştiinţe ale educaţiei master politici şi management în educaţie prezentarea unui principi Cuprins referat Cum descarc? Introducere 3 1. Conceptul de etica si etica profesionala 4 2. Rolul eticii in contabilitate. Codul de Conduita Profesionala la nivel national 5 3. Principiile fundamentale ale eticii si conduitei profesionale 8 3.1. Analiza principiului integritatii . 9 3.2. Analiza obiectivitatii 10 3.3 Request PDF | Etica și deontologia traducerii. Principii, norme, valori, practici | CUVÂNT ÎNAINTE (p. 5-8) Conceptul de etică şi deontologie a traducerii nu este sistematizat în. Codul de Conduita Etica si Profesionala. Integritatea este prima dintre cele patru valori comune ale Deloitte, principiile care stau la baza activitatii noastre. Atentia deosebita pe care o acordam integritatii este esentiala deoarece aceasta reglementeaza modul in care ne desfasuram activitatea pe baza unor principii etice

Principiile etice - între universalitate şi specificul

Principiile etice enunțate mai jos sunt esența codului etic al asistentului social. Acestea au fost elaborate de către Asociația Asistenților Sociali din România (ASproAS) - în baza principiilor etice aprobate de către Federația Internațională a Asistenților Sociali (IFSW) - și servesc ca un cadru general pentru atingerea celor mai înalte standarde de calitate a serviciilor. Etica însumează, de asemenea, și totalitatea normelor de conduită morală corespunzatoare, fiind în multe situații, de altfel, sinonimizată cu conceptul de morală. Așadar, etica se ocupă de studiul principiilor morale, cu legile lor de dezvoltare istorică, cu conținutul lor de clasă și cu rolul lor în viața socială, este una. Scopul acestui Cod de etică și conduită profesională este de a promova valorile și principiile etice ale organizației, de a crea o cultură a integrității și un climat profesional etic la nivelul grupului Electrica, în acord cu viziunea organizației, care să determine personalul să acționeze cu profesionalism în interesul acesteia Referat deontologie si etica medicala - Mai jos o sa aveti mai multe rezultate pentru cautarea Referat deontologie si etica medicala. Puteti gasi foarte multe referate accesand categoriile din partea dreapta despre Referat deontologie si etica medicala.Uita-te mai jos si o sa gasesti cele mai relevante rezultate pentru cautarea Referat deontologie si etica medicala Etica deontologică susţine că valoarea morală a unei acţiuni constă în respectarea regulii, indiferent de consecinţele ei. Etica deontologică (Imanuel Kant) apreciază că indiferent de scop, acţiunile au valoare morală doar dacă sunt guvernate de principii normative a căror respectare asigură unei acţiuni caracter necesa

Etica profesionala comunicare - SlideShar

Etica morală și etica profesională - Avocato

contabili. De aceea, profesioniştii contabili trebuie să considere cerinţele etice ca principii de bază pe care trebuie să le urmeze în îndeplinirea activităţii lor. 8. Data de la care se pun în aplicare prezentele reguli de etică este stabilită în introducerea explicativă anexată. 9 Deontologia (etica profesionala) este studiul obligatiilor morale si al. Ghidul deontologic (ghid al eticii profesionale) ofera un set de reguli convenite, ce. De fiecare dată, normele şi valorile se schimbă . Banca actioneaza in conformitate cu urmatoarele valori si principii de etica: 1. Hărțuirea morală sau hărțuirea sexuală

Etica în asistenţă medicală. În această lucare voi analiza procesul prin care asistenţii medicali ca indivizi sunt instruiţi în cadrul profesiei lor şi a sistemelor de sănătate, dar voi încerca de asemenea să anticipez câteva din provocările etice ale profesiei şi pregătirii de asistent medical în secolul 21 Contabilitate - lucrare de stagiu : 51 kb: 28 : Etica profesionala trebuie inteleasa, aplicata si respectata de toti membrii Corpului. Cerintele de etica ale profesionistilor contabili au ca baza Codul Etic National, emis de CECCAR, in conformitate cu Codul Etic International emis de organismul mondial al contabilitatii IFAC. Necesitatea Codul Principiilor de Etica in Afaceri se adreseaza tuturor membrilor CCIB, constituind o obligatie explicita a acestora, conform articolului 9, paragraful 9.6 din Statutul Camerei. In masura in care va fi recunoscut si respectat de toti oamenii de afaceri, Codul reprezinta, totodata, o contributie reala la imbunatatirea mediului de afaceri din. Etica este un sistem de principii morale şi de metode pentru aplicarea acestora, furnizând instrumentele pentru elaborarea judecăţii morale. Astfel, trebuie să se ia în consideraţie o serie de principii etice care caracterizează conduita curentă: ce trebuie să facem, cum trebuie să facem

Codul de Etic ă Codul de Etică stabilește principiile și așteptările privind comportamentul certificărilor profesionale ale IIA sau candidați la obţinerea acestora, precum și la aceia care desfăşoară servicii de audit intern, conform Definiţiei Auditului Intern. Codul de Etica - Principiile Se așteaptă ca auditorii. iunie 2004, etica în activităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologicăşi de inovare, se bazează pe un ansamblu de principii morale şi de proceduri reunite în Codul de etică şi deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare, elaborat de autoritatea de sta 1. CG CURCA. Elemente de etica medicala. Norme de etica in practica medicala: despre principiile bioticii. Ed. Casa Cartii de Stiinta Cluj (2012). ISBN: 606-17-0297-8 2. CG CURCA. Suport electronic de curs www.eticamedicala.ro la Modul de etica medica, deontologie si bioetica pentru Fac. Medicina, UMFCD 3. TOM L. BEAUCHAMP and JAMES F. CHILDRESS Codul de etică propus reprezintă un set de principii care urmează să fie onorate de către cadrele didactice si personalul auxiliar din unitatea noastra. Principiile enunţate servesc drept standarde de ghidare a conduitei şi de evaluare judicioasă a conduitei în situaţiile în care (nu) sunt demonstrate implicaţii profesionale şi etice PROCURATURA GENERAL

Importanța codului de etică și deontologie profesional

Introducere 1.Notiuni genrale privind etica si profesia contabila 2.Rolul eticii in contabilitate. Codul de Conduita Profesionala la nivel national 3. Principiile fundamentale ale eticii si conduitei profesionale 4. Studiu de caz :Principiul independentei aplicat la exemple concrete 5. Concluzii 6 PRINCIPIILE ŞI NORMELE DE CONDUITĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Art.368 Principiile aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor public ETICA PROFESIONALĂ ȘI BAZELE COMUNICĂRII 1. Date despre unitatea de curs/modul Seminar Pe parcursul semestrului studenților li se propune de a efectua referate pe teme de Problematica şi specificul eticii profesionale 4 LP3. Principiile deontologice ale eticii inginereşti. Codul etic al inginerului (evaluatorului).

CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONAL 4. Codul de etica şi deontologie a medicilor 8 5. Etica şi deontologia farmacistului 15 6. Etica și deontologia biochimistului, biologului și chimistului 20 7. Etica și deontologia psihologului 21 DOMENIUL DE APLICARE SI PRINCIPII GENERAL

Codurile de etica - Referat

 1. istraţiei public
 2. Codul deontologic este un summum de principii _i standarde etice de exercitare a profesiei de psiholog II.8. Psihologii vor sesiza Colegiului Psihologilor cazurile de abatere de la normele de etic _i deontologie profesional , dac rezolvarea informal, amiabil a situaciei nu a fost posibil. Art. II.9
 3. Capitolul 7 (Unitatea de curs 7): Principii practice ale eticii în afaceri Etica reprezintă un sistem de principii morale şi de metode pentru aplicarea acestora, furnizând instrumentele pentru elaborarea judecăţii morale. În acest sens, trebuie să se ţină seama de o serie de principii etice ce caracterizează conduita curentă
 4. Etica aplicată analizează, din punct de vedere moral, o serie de situaţii concrete din practica socială sau profesională, în vederea luării/adoptării unor decizii adecvate. În domeniul eticii aplicate sunt integrate etica medicală, etica juridică, etica în mass-media
 5. De asemenea este de remarcat că în cuprinsul Legii 188/1999 [1] sunt conturate câteva principii de ordin etic, cu privire la modul de desfaăşurare a activităţii. Astfel art. 41 stabileşte că funcţionarii publici îşi îndeplinesc atribuţiile cu profesionalism, loialitate, corectitudine, în mod conştiincios
 6. a actiunile şi obiectivele în functie de reprezentarea aspiratiilor: unde doreste sa ajunga, ceea ce se manifesta prin valori colective ale.

Etica reprezinta un sistem de principii morale si de metode pentru aplicarea acestora. Astfel, etica furnizeaza instrumente pentru a elabora judecati morale. Ea cuprinde limbajul, conceptiile si metodele care dau capacitatea individului de a efectua decizii morale Principii de etica. Principiile noastre de ETICA de insolvabilitate Integritate Membrii Capital Insol se comporta cu integritate, in toate numirile profesionale. Integritatea implica nu doar onestitatea, ci si tranzactii corecte si adevarate

Etica,Referat

Etica profesionala - Refera

Etică și deontologia profesională eAsistent

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE Art.1. - (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare Cod) este elaborat în baza art. 10 și art. 16 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5550/ 201 Etica profesionala.6 1.6. Noua teorii ale eticii care guverneaza lumea.9 1.7. Factori care influenteaza comportamentul etic al individului.13 1.8. Definitii ale eticii.17 1.9. Etica si personalitatea machiavelica..21 Capitolul 2. Dileme etice in managementul resurselor umane..23 2.1. Principiile managementul etic..23 2.2. Tipuri de dileme etice. Etica. Principiul automotivarii cadrului didactic. Este unul dintre principiile fara de care celelalte nu si-ar mai avea rostul si trebuie privit din doua puncte de vedere: Motivele, conform unor cercetari din 2007 ar fi: salariile mici, degradarea climatului scolar, birocratia pe care cadrele didactice o resimt, schimbarile ce aduc anumite. Implica o minte deschisa si moduri de viata alternative, cu coduri relativ diferite (familial, comunitar, religios, profesional, politic). 1.2 Principiile de baza ale eticii. Etica (la fel ca si morala) se construieste pe baza unor principii: Principiul egalitatii in fata normelor; Principiul claritatii si clarificarii conceptelor Etica în cadrul procesului de învățământ are în vedere respectarea unor principii precum: Atunci când este abordată problematica eticii profesionale și a valorilor morale în cariera didactică, un aspect foarte important este constituit de educația pe care și-o însușește fiecare cadru didactic ca parte integrantă a.

Membrii asociaţiei consimt să respecte un cod etic conceput pentru întregul grup. Unele coduri presupun interzicerea anumitor acţiuni, altele prezintă o serie de principii etice care ar trebui respectate. Cele mai multe asociaţii profesionale de PR au coduri etice, fie că sunt concepute în termeni negativi (restrictivi), sau pozitivi etice la locul de muncă este necesară deoarece codurile etice nu sunt altceva decât instrumente de management , iar construcţia şi organizarea lor devin atribuţii ale organizaţiei moderne. Alte categorii de resurse sunt resursele de tip: vârstă, ocupaţie, orientare religioasă după norme etice de comportament va fi bine percepută de public şi va înregistra profituri substanţiale; în mod analog, o companie solidă din punct de vedere financiar îşi permite să promoveze şi să investească într-un comportament etic, ceea ce îi va atrage, în viitor, o ş

(DOC) ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE Silvia Golban - Academia

Referat: Deontologie Profesionala si Drepturile Omului

Principiul integrității profesionale reglementează faptul că: Psihologii nu se vor angaja în comportamente de defăimare sau de abuz (fizic, sexual, emoțional, verbal sau spiritual) față de persoanele cu care vin în contact în timpul activității lor profesionale. Psihologii vor evita relațiile extraprofesionale cu clienții lor Search results for CODUL DE ETIC I DEONTOLOGIE PROFESIONAL ETICA SI Acest cod const din principii, Explore all categories to find your favorite topic CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA .respect §i de ajutorare prin insa§i calitatea sa umana, este un regres etic Capitolul 2: Etica academică în contextul dezbaterilor etice de ieri și de azi conformitate cu anumite principii morale (rațiunea practică). Rațiunea cuprinde, așadar, gândirea umană, atât în sensul ei tare de facultate de cunoaștere, cât și în sensul ei ma

Referate la orice materi

Referat: Etica in Administratia Publica (#416174) - Gradu

Invocarea unui cod deontologic pentru practica educațională este mai mult decât justificată. Mă mir că această chestiune a fost așa de mult amânată, lăsând învățământul la discreția unei normativități naturale, dictate de etica bunul simț, de reprezentări sau cutume ad-hoc, de regulamente de ordine interioară, de practici circumstanțiale revolute Comunicarea de sine: filosofia brandului personal, construcția imaginii de sine și principii etice ale marketizării persoanei pornind de la cele 4 dimensiuni existențiale ale condiției umane; Cultivarea unei conștiințe etice prin asumarea valorilor profesionale și armonizarea lor cu valorile personal

Morala şi etica profesională a cadrului didactic Didactic

II. Principii etice ale cercetării Principiile etice ale cercetării sunt cele mai înalte standarde care orientează din punct de vedere moral activitatea cercetătorilor. Ele nu sunt reguli de conduită (care pot varia de la o instituție la alta), ci criterii universale de alegere a regulilor de conduită morală. Sunt ghidul cel mai accesibil CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE UNIVERSITARĂ. SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale. Art. 222. (1) Codul de Etică şi Deontologie Universitară al personalului didactic, de cercetare şi al studenţilor din Universitatea Spiru Haret din Bucureşti reprezintă un ansamblu de principii, norme, reguli de conduită morală şi profesională obligatorii, care trebuie să guverneze activitatea.

Etica Profesionala

desfăşurate de membrii săi atât în perimetrul campusului, cât şi în relaţiile sale cu societatea, crezul în sistemul de valori fundamentale la care a aderat: onestitatea, încrederea, fair-play-ul, respectul şi responsabilitatea. Mediul profesional al absolvenţilor - unităţile Forţelor Navale (angajate în operaţiun Activitatea de clonare: principii si istoric. Clonarea in scop de cercetare, in scop economic si terapeutic. Probleme etice generate de utilizarea embrionilor umani. expunerea, exemplul demonstrativ, prezentare de caz descoperire dirijata. Celulele stem si genetica. Probleme etice generate de Codul de etică şi deontologie profesională universitară al Universității Dunărea de Jos din Galați. Art. 1. Prezentul Cod reglementează conduita membrilor comunităţii academice din Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, instituţie publică acreditată, componentă a sistemului naţional de învăţământ superior. Baciu ,.A - Etica sportiva- Suport de curs , Cluj Napoca20lS Copoeru.I,Szabo.N, - Etica si cultura profesionala,Ed Casa cartii de stiinta, 2008. Constitulia RomAniei; Statutul Antrenorului - aprobat prin Hotdr6rea de Guvern nr. 343130 maftie 20ll; Legea nr. 69 din 2000 a educaliei fizice gi sportului, cu complet[rile qi modificdrile ulterioar Codul de etica universitara reglementeaza normele de conduita profesionala si sociala si cuprinde un ansamblu de standarde morale generale, responsabilitati si reguli ale practicii universitare care privesc activitatea desfasurata de membrii comunitatii academice a Universitati Etica lui Kant : respectul pentru individ. Kant îşi dezvoltă concepţia pe câteva structuri paralele (pe care el le pretinde echivalente) . Imperativul categoric este formulat într-o multitudine de variante izbitor de diferite. Formula discutată mai sus este cunoscută şi ca Formula Legii Universale şi este